Blije Belgische reacties op uitdiepen Schelde

Opgeluchte reacties uit België na het besluit dinsdagavond van de Eerste Kamer in te stemmen met het uitdiepen

van de Westerschelde. De verdieping is nodig om meer grote vrachtschepen naar de Antwerpse haven te kunnen laten

varen, ongeacht het tij.

Het gemeentelijk havenbedrijf spreekt de hoop uit dat Nederland de voorgenomen baggerwerkzaamheden niet zal

vermengen met het debat rond het natuurherstel. De Eerste Kamer hield goedkeuring van de verdieping lang tegen,

juist wegens onzekerheden over de milieugevolgen voor de Hedwigepolder. Vlaams minister-president Kris Peeters

zegt opgelucht te zijn en verwacht dat de baggerwerkzaamheden eind van dit jaar in Nederland kunnen beginnen.

Peeters belde dinsdagavond voor de stemming in de senaat met minister van landbouw Gerda Verburg. Daarin stelde

hij dat hij ,,serieus en welwillend” wil meewerken aan alternatieven voor de ontpoldering van de Hedwigepolder en het

Zwin, wat aanvankelijk de bedoeling was. Een commissie onder leiding van Ed Nijpels komt naar verwachting na de

zomer met onderzoeksresultaten over de milieugevolgen van de uitdieping en eventuele alternatieve voor de

ontpoldering.

Bron: , 11-07-2008;