BLN-Schuttevaer richt ledengroep op voor beunschepensector

Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft een ledengroep opgericht voor de beunschepensector. Dit is naar aanleiding van een bijeenkomst voor beunschepen op 2 juli dit jaar. Door zich als één groep te verenigen, hopen de ondernemers in de beunschepensector een sterke lobby te organiseren en kennis en ervaring uit te wisselen met de branche.

Nader uitleg over onderzoek “Kapseizen Beunschepen”
Tijdens de bijeenkomst gaf de Onderzoeksraad nadere uitleg over het door hun uitgevoerde onderzoek “Kapseizen Beunschepen”. Dit rapport kwam tot stand na het kapseizen van de beunschepen ‘Rick’ en ‘Willem’ in het voorjaar van 2015. BLN-Schuttevaer gaf de Onderzoeksraad de mogelijkheid het onderzoek toe te lichten en vragen van ondernemers uit de sector de beantwoorden. Naast het rapport van de Onderzoeksraad stond het rapport over de economische situatie in de sector van Panteia centraal.

De informatiedag werd druk bezocht door leden en niet-leden. Aan het eind van de bijeenkomst  bleek dat er behoefte was  aan een aparte ledengroep beunschepen. Op diezelfde middag werd de ledengroep geformeerd; inmiddels hebben zich zeven nieuwe leden aangemeld bij de brancheorganisatie.

Voortgang van de beunschepensector
De ledengroep bestaat nu uit een 86-tal leden uit de beunschepensector. Leny van Toorenburg van Koninklijke BLN-Schuttevaer zal de rol van secretaris vervullen binnen deze ledengroep en zij zal worden ondersteund door een werkgroep bestaande uit een aantal leden uit de ledengroep. Er wordt nu, samen met de ledengroep van de Verenigde Zand- & Grindschippers (VZ&G)/CBRB, een expertgroep ingericht om invulling te geven aan de aanbevelingen van het rapport van de Onderzoeksraad. Leny van Toorenburg en Lijdia Pater, secretaris ledengroep VZ&G,  hebben inmiddels een aantal partijen bereid gevonden om dit gezamenlijk met de expertgroep te gaan trekken.