Bodem- en dijkversterking bij Spijkenisserbrug een uniek samenwerkingsproject

In september is de bodem- en dijkversterking van de Oude Maas bij de Spijkenisserbrug van start gegaan. Woensdag 19 september 2018 hebben heemraad Leo van Gelder (waterschap Hollandse Delta) en Suzan Vos (netwerkdirecteur bij Rijkswaterstaat) samen met directeur Jan Huijbers (Van den Herik Sliedrecht) een zinkstuk te water gelaten om de samenwerking te onderstrepen.

Zinkstuk voor herstel bodem van Oude Maas. Foto: Rijkswaterstaat.

Van Gelder en Vos benadrukten dat dit een belangrijk samenwerkingsproject is voor het waterschap en Rijkswaterstaat. “Deze unieke samenwerking tussen overheden biedt kansen. Projecten kunnen efficiënter worden uitgevoerd. Dit zal in de toekomst veel meer gebeuren.”

Herstel bodem Oude Maas Spijkenisserbrug
De bodem van de Oude Maas ten noorden van de Spijkenisserbrug is door erosie en de vele scheepvaartbewegingen uitgesleten. Het gaat om een belangrijke scheepvaartroute van de Noordzee naar Dordrecht en Moerdijk. Rijkswaterstaat gaat daarom de bodem van de Oude Maas verstevigen zodat deze toekomstbestendig is. De bodem wordt aangevuld met zand, afgedekt met grote matten (zinkstukken) van geotextiel en wilgentakken en daarop stortsteen. Het gaat om een oppervlakte van circa zes voetbalvelden. Daarnaast wordt het talud ten noorden van de brug bij Spijkenisse aangevuld en afgedekt met een laag stortsteen. Het waterschap zorgt hiermee dat de dijk weer aan de wettelijke eisen van hoogwaterveiligheid gaat voldoen.

Scheepvaart Oude Maas
De scheepvaart ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Doorvaart zal altijd mogelijk zijn.

Bron: Rijkswaterstaat