Bollen van het Nieuwe Zand vanaf 1 mei weer toegankelijk

  • binnenland

voordelta

Op 1 mei gaat het zomerregime in voor het rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand in de Voordelta, gelegen voor de kust van Schouwen-Duiveland. Vanaf die datum is het gebied weer toegankelijk voor visserij en vaarrecreatie. Rijkswaterstaat heeft inmiddels de gele tonnen, die de grenzen van het gebied aangeven, weggehaald.

De Bollen van het Nieuwe Zand is ruim 1300 ha groot en een belangrijke plek voor de zwarte zee-eend om te rusten en te foerageren. Zwarte zee-eenden eten schelpdieren, die ze opduiken van de zeebodem. Rust op het water is belangrijk om te voorkomen dat de vogels hierbij niet worden gestoord. Ook andere zee-eenden kunnen profiteren van de rust. In de zomer vertrekt de zwarte zee-eend naar zijn broedgebied. Om de zwarte zee-eend in de winter voldoende tijd te geven om te rusten en te eten, is het gebied van 1 november tot 1 mei voor alle activiteiten gesloten. Het gebied is vanaf 1 mei weer opengesteld. Daarom heeft Rijkswaterstaat eind vorige week de vaarwegmarkering verwijderd.

Natura 2000-gebied Voordelta
Het rustgebied Bollen van het Nieuwe Zand is onderdeel van het Natura 2000-gebied Voordelta: de ondiepe zee en de stranden van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Er gelden speciale regels om de natuur in het gebied te beschermen. Zo liggen in de Voordelta vijf rustgebieden voor de bescherming van zeehonden en vogels. Omdat bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte een stuk natuur verloren is gegaan, zijn extra regels ingesteld bovenop de Natura 2000-regels, om dit verlies te compenseren. Hiervoor is een speciaal bodembeschermingsgebied ingericht waar geen bodemverstorende activiteiten zijn toegestaan. De regels die nu gelden in het gebied zijn vastgelegd in een beheerplan dat in 2008 tot stand kwam in nauw overleg met belanghebbenden. Het beheerplan geldt tot en met juli 2014.

Tweede beheerplan
Momenteel werkt Rijkswaterstaat als voortouwnemer aan het tweede beheerplan. Dit gebeurt wederom in overleg en samenwerking met betrokken partijen. Centraal staat de balans tussen beleven, gebruiken en beschermen en er is speciale aandacht voor het garanderen van rust door enkele rustgebieden nog robuuster in te richten.

Meer… Voordelta  

Related news

List of related news articles