Boskalis aandeelhoudersvergadering

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) houdt op woensdag 17 augustus 2011 om 13.30 uur een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De bijeenkomst vindt plaats ten kantore van Boskalis aan de Rosmolenweg 20 te Papendrecht.
De agenda met toelichting is vanaf woensdag 6 juli beschikbaar op de website www.boskalis.nl. Daarnaast ligt deze per diezelfde datum ter inzage en is gratis verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap.

Bron: Boskalis, 06-07-2011;