Boskalis: Benoeming Raad van Commissarissen

Koninklijke Boskalis Westminster nv maakt bekend dat de Raad van Commissarissen op een binnenkort te beleggen buitengewone aandeelhoudersvergadering drs. H. Heemskerk, bestuursvoorzitter van Rabobank Nederland, zal voordragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen.

Bron: boskalis.com, 08-05-2006;