Boskalis bevestigt voornemen openbaar bod

In aansluiting op het persbericht van 15 september 2008 bevestigt Koninklijke Boskalis Westminster nv (“Boskalis”) haar voornemen om een openbaar bod (het “Bod”) uit te brengen op alle uitstaande gewone aandelen in het geplaatste kapitaal van Smit Internationale N.V. (“Smit”).
Boskalis is van mening dat de voorgestelde transactie volop vooruitzicht biedt op verdere ontwikkeling en groei van de gecombineerde activiteiten. Boskalis blijft daarom ook streven naar een transactie die wordt ondersteund en aanbevolen door het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Smit.
De komende weken zal Boskalis alle aspecten van de transactie – daaronder begrepen de ontwikkelingen op de diverse markten waarop Smit actief is en de ontwikkelingen op de effectenbeurzen – verder analyseren en evalueren, teneinde te komen tot een definitieve vaststelling van de inhoud en structuur van het Bod.
Onder verwijzing naar artikel 7 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft, bevestigt Boskalis dat zij vóór 8 december 2008 een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht zal indienen bij de Autoriteit Financiële Markten. Uiterlijk op die datum zal ook worden medegedeeld van welke voorwaarden het uitbrengen of gestand doen van het Bod afhankelijk zal worden gesteld.

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv, 10-10-2008;