Boskalis deelneming ondertekent significant contract voor maritieme dienstverlening in Irak

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat aan deelneming Smit Lamnalco een significant jaarcontract is toegekend door Petrofac voor het uitvoeren van zogenoemde ‘Single Point Mooring’ activiteiten 20 km uit de kust van het Al Fao schiereiland voor het Iraq Crude Oil Export Expansion Project (ICOEEP). De waarde van het jaarcontract bedraagt circa USD 70 miljoen (Boskalis-aandeel 50%) en de dienstverlening zal in november 2012 aanvangen.

Het ‘Single Point Mooring’ (SPM) contract omvat zowel het opereren als het onderhoud van vier SPM-systemen. Het contract heeft een initiële duur van een jaar met twee jaarlijkse verlengingsopties hetgeen resulteert in een potentiële totale contractwaarde van USD 200 miljoen. De overeenkomst behelst het volledige pallet aan ondersteunende maritieme diensten voor deze olie-exportfaciliteit.

De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project hangt nauw samen met de stijgende energieconsumptie, waarvoor Boskalis het wereldwijde transport van olie en aardgas faciliteert middels het leveren van maritieme- en terminaldiensten via Smit Lamnalco.

Meer… Boskalis