Boskalis-dochter SMIT Salvage verwerft contract voor verwijderen jack-up platform

  • binnenland

SmitSalvage

SMIT Salvage, een dochteronderneming van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis), heeft een contract verworven voor het verwijderen van een beschadigd jack-up platform van de zeebodem voor de kust van Angola. Met inbegrip van dit contract heeft SMIT Salvage dit jaar voor circa USD 70 miljoen aan werk aangenomen.

Het platform kreeg in juli 2013 tijdens de installatie in de buurt van een pigging-platform een punch-through waarna het kantelde en zonk tot een diepte van 30 meter. Dit contract volgt op uitgebreide locatieonderzoeken en voorbereidende werkzaamheden die afgelopen september door een surveyteam van Boskalis en SMIT Salvage zijn uitgevoerd.

SMIT Salvage zal de romp, poten en overige onderdelen afkomstig van het jack-up platform verwijderen. Hiertoe zal een diving support vessel, een werkbak, anchor handling tugs en gespecialiseerd materieel worden inzetten. Als de benodigde vergunningen eenmaal binnen zijn, zal de bergingsoperatie naar verwachting in het tweede kwartaal van 2014 van start gaan.

Met haar omvangrijke expertise gestoeld op 170 jaar ervaring is SMIT Salvage synoniem met 100% inzet op het uitdagende gebied van duurzame emergency response op zee en wrakopruiming. SMIT Salvage is een volledige dochtermaatschappij van Boskalis.

 Meer… Boskalis

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten