Boskalis druk eerste helft 2015 met historisch hoge winst

Hoofdpunten eerste halfjaar 2015
– Omzet: EUR 1,6 miljard
– EBITDA: EUR 500 miljoen
– Nettowinst: EUR 307 miljoen
– Orderportefeuille: EUR 3,0 miljard

Vooruitzichten 2015
– Dredging: stabiele markt met lagere bezetting in tweede halfjaar, mede onder invloed van uitgesteld onderhoud uit eerste halfjaar
– Offshore Energy: meer uitdagende omstandigheden, met name in de capaciteitgedreven korte termijn markten
– Towage: stabiele marktvooruitzichten
– Nettowinstverwachting: winst 2015 lager dan recordwinst 2014 (EUR 490 miljoen)
– Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft over het eerste halfjaar een 21% hogere nettowinst behaald van EUR 306,5 miljoen (eerste halfjaar 2014: EUR 253,0 miljoen).

De omzet is in het eerste halfjaar met 1,6% toegenomen tot EUR 1,57 miljard (eerste halfjaar 2014: EUR 1,55 miljard). De omzet gecorrigeerd voor (de)consolidatie- en valutakoerseffecten was stabiel.

De EBITDA is in het eerste halfjaar uitgekomen op EUR 500,1 miljoen en het bedrijfsresultaat (EBIT) op EUR 359,3 miljoen (EBITDA eerste halfjaar 2014: EUR 466,4 miljoen en EBIT: EUR 338,3 miljoen).

De resultaten waren in alle drie de segmenten goed met daarenboven een aantal bijzondere (positieve) posten.

Bij Dredging & Inland Infra is sprake geweest van een operationeel buitengewoon druk eerste halfjaar. Goede resultaten op de projecten in uitvoering, een zeer hoge vlootbezetting met relatief lage reparatiekosten en substantiële opbrengsten uit de afwikkeling van eerder opgeleverd werk hebben aan het goede resultaat bijgedragen.

Ook bij Offshore Energy is het eerste halfjaar goed verlopen met een hoge bezetting van het materieel en goede projectresultaten. Daarnaast heeft de sterkere US dollar positief bijgedragen aan het resultaat.

Bij Towage & Salvage lag het resultaat van de havensleepactiviteiten in lijn met de verwachtingen, daar waar het resultaat van Smit Lamnalco achterbleef. Salvage heeft een goed eerste halfjaar gehad, met diverse wrakopruimingsprojecten en een belangrijke resultaatbijdrage uit de financiële afwikkeling van in voorgaande jaren verrichte bergingsprojecten.

Boskalis heeft in het eerste halfjaar haar belang in Fugro N.V. met 5,2% uitgebreid tot 25,1%. Met ingang van 2015 wordt dit belang, conform IFRS, verantwoord als ‘geassocieerde deelneming’. Als gevolg hiervan is een positief herwaarderingsresultaat van EUR 28,5 miljoen op het belang in Fugro verantwoord in het segment Holding & Eliminaties.

De orderportefeuille bedraagt aan het einde van het eerste halfjaar EUR 2.963 miljoen (ultimo 2014: EUR 3.286 miljoen). De daling van de orderportefeuille wordt met name verklaard door de uitvoering van het omvangrijke Suezkanaalproject en de verkoop, begin dit jaar, van het bedrijfsonderdeel De Jong.

Meer… Boskalis