Boskalis gaat milieugevolgen van waterbouw onderzoeken

Boskalis gaat in samenwerking met partners als IHC en Shell de milieugevolgen van waterbouw laten onderzoeken. Waterbouw en baggeren staan in millieukringen ter discussie, omdat vertroebeling van water het verdwijnen van soorten tot gevolg kan hebben. Boskalis wil daarom samen met partners, overheid en de wetenschap fundamenteel onderzoeken wat die gevolgen precies zijn.

Bron: MKBnet, 19-03-2007;