Boskalis gaat offshore exportkabels leggen voor windpark Hornsea 2

Boskalis heeft het contract verworven van Ørsted Wind Power A/S voor het leggen van de offshore exportkabels voor het offshore windpark Hornsea 2. Het contract heeft een waarde van meer dan 100 miljoen euro. Het gaat om drie exportkabelcircuits met een totale lengte van circa 380 kilometer. Het project gaat naar verwachting later dit jaar van start en de oplevering staat gepland voor eind 2021. Boskalis streeft ernaar de werkzaamheden zoveel mogelijk met lokale toeleveranciers uit te voeren.

Offshore exportkabel. Foto, Boskalis.
Offshore exportkabel. Foto, Boskalis.

De werkzaamheden voor het project omvatten het voorbereiden van het offshore kabeltracé, de geofysische surveydiensten, grote zwerfkeien verwijderen en baggerwerkzaamheden om de zeebodem te egaliseren. En het installeren en beschermen van de kabels. De drie 130 kilometer lange exportkabels worden over een lengte van 300 meter door de zeewering bij Horseshoe Point aan de Britse kust gelegd. Met de kabels wordt het offshore substation aangesloten op het onshore substation.

Het offshore windpark Hornsea 2 bestaat straks uit maximaal 165 turbines met een maximumvermogen van 1,4GW. Hornsea 2 ligt zo’n 90 kilometer voor de kust van Yorkshire. Het park gaat tot 1,6 miljoen huishoudens kunnen voorzien van schone energie.

Breed scala aan materieel

Boskalis gaat een breed scala aan eigen specialistische diensten en materieel inzetten, waaronder een sleephopperzuiger, een surveyschip voor geofysisch onderzoek en meerdere kabellegschepen.

Nieuwe multifunctionele ploeg

Daarnaast heeft Boskalis geïnvesteerd in een nieuwe multifunctionele ploeg voor zowel het graven van de kabelsleuven als het weer opvullen van deze sleuven nadat de kabels gelegd zijn. De ploeg kan met een constante kracht van 200 ton voortgetrokken worden en sleuven graven op verschillende diepten en in veel verschillende bodemsoorten, en is ontworpen om de milieu-impact te minimaliseren. De ploeg zal worden voortgetrokken door de recent aan de vloot toegevoegde moderne construction support vessel Boka Falcon.