Boskalis handhaaft verwachting EBITDA 2020

Boskalis heeft een goed derde kwartaal afgesloten. De kwartaalomzet was vrijwel stabiel in vergelijking met het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar, ook gecorrigeerd voor valuta-effecten, acquisities en desinvesteringen.

Boskalis

Hoofdpunten derde kwartaal

 • Omzet stabiel ten opzichte van het eerste halfjaar
 • Dredging: sterke bezetting van de sleephopperzuigers
 • Offshore Energy: goede bijdrage vanuit zowel contracting als services
 • Salvage: aanhoudend druk
 • Orderportefeuille: EUR 4,4 miljard
 • Stevige netto kaspositie verder verbeterd

Vooruitzichten 2020

 • Dredging: stabiel marktbeeld met de nodige COVID-19 gerelateerde disrupties
 • Offshore Energy: goed jaar voor Seabed Intervention en groei Survey door toevoeging Horizon
 • Salvage: bijzonder goed jaar
 • Handhaven 2020 EBITDA-verwachting: evenaren EBITDA-niveau 2019

De gevolgen van de COVID-19 pandemie laten zich onverminderd voelen. Daar waar het al uitdagend was om projecten buiten Europa operationeel draaiend te houden, is het inmiddels ook steeds complexer geworden om dit binnen Europa te doen. Desalniettemin is Boskalis er ook in het afgelopen kwartaal redelijk goed in geslaagd de projecten uit te voeren en de bezetting van de schepen op peil te houden. Deze bijzondere prestatie was niet mogelijk geweest zonder de inzet en flexibiliteit van alle medewerkers, terwijl de gezondheid en veiligheid voorop is blijven staan.

De orderportefeuille bedraagt per eind september EUR 4,4 miljard en is daarmee licht gedaald ten opzichte van eind juni. In het derde kwartaal is voor ruim EUR 0,3 miljard aan werk aangenomen. De goed gevulde orderportefeuille biedt een stevige uitgangspositie voor de rest van dit jaar met tevens een gezonde basis voor 2021. Aanbestedingsprocedures bij klanten voor nieuwe opdrachten worden in veel gevallen nog wel uitgevoerd, maar de processen duren door COVID-19 langer dan gebruikelijk.

Voor geheel 2020 handhaaft Boskalis de EBITDA verwachting. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zal het EBITDA niveau van 2019 naar verwachting worden geëvenaard, gecorrigeerd voor de bijzondere lasten uit het eerste halfjaar 2020.

De al zeer solide financiële positie van Boskalis is in de loop van het derde kwartaal verder versterkt met een toename van de netto-kaspositie tot ruim EUR 250 miljoen.

Operationele ontwikkelingen

Het derde kwartaal bij Dredging & Inland Infra is redelijk conform verwachting verlopen. In vergelijking met het eerste halfjaar nam de bezetting van de hoppervloot toe, maar na een druk eerste halfjaar lag een deel van de cuttervloot in het derde kwartaal stil. De kwartaalomzet lag op een lager niveau vergeleken met het kwartaalgemiddelde van het eerste halfjaar, vooral door COVID-19 gerelateerde verstoringen in de operatie.

In het derde kwartaal is een variëteit aan projecten aangenomen. Naast diverse meerwerkopdrachten betroffen dit hoofdzakelijk projecten in Europa. Boskalis gaat onder andere in Duitsland de bestaande kustverdediging van het eiland Wangerooge versterken, de vaargeul van de Weser tussen Nordenham en Bremerhaven over een afstand van 90 kilometer onderhouden en de haven van Emden op de vereiste diepte onderhouden. Per saldo is het Dredging & Inland Infra orderboek ten opzichte van medio 2020 afgenomen tot EUR 3 miljard.

Op 3 november heeft een Duitse federale rechtbank (Bundesverwaltungsgericht) zich positief uitgesproken over de aanleg van de Fehmarnbelttunnel. Met dit definitieve groen licht kan Boskalis na de huidige voorbereidende werkzaamheden onverminderd door met de aanleg van de tunnel tussen Denemarken en Duitsland.

Bij Offshore Energy is het derde kwartaal goed verlopen en lag de omzet boven het kwartaalgemiddelde van het eerste halfjaar.

Binnen het cluster contracting heeft Seabed Intervention in het bijzonder goed bijgedragen. Bij Heavy Lifting en de offshore windactiviteiten zijn meerdere projecten mede door COVID-19 vertraagd, met het doorschuiven van omzet en scheepsbezetting naar later dit jaar en 2021 als gevolg.
Bij de services activiteiten heeft een combinatie van de lage olieprijs en COVID-19 gerelateerde verstoringen en vertragingen nadelige gevolgen gehad voor Marine Transport & Services. Bij Subsea Services en Marine Survey nam de omzet in het derde kwartaal toe in vergelijking met het eerste halfjaar. Marine Survey was de afgelopen maanden in het bijzonder druk met campagnes langs de oostkust van de Verenigde Staten voor de ontwikkelingen van offshore windparken.
De bezetting van de zware-ladingschepen en kraanschepen lag op een lager niveau ten opzichte van het eerste halfjaar, daar waar de diving support vessels, survey-, kabelleg- en valpijpschepen stabiel of beter bezet waren.

In het kwartaal is een groot aantal kleinere contacten aangenomen. Naast diverse meerwerkopdrachten betrof dit het contract voor het transport en de installatie van vijf grote drijvende windturbines voor het Kincardine windpark voor de kust van Aberdeen in Schotland en de installatie van brugsecties van ’s werelds langste hangbrug, de Çanakkale 1915-brug in Turkije. Per saldo is het Offshore Energy orderboek ten opzichte van medio 2020 afgenomen tot EUR 1,3 miljard.

In het Towage & Salvage segment heeft Salvage na een uitzonderlijk druk eerste halfjaar ook een goed derde kwartaal gerealiseerd. De omzet lag op een vergelijkbaar niveau met het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar. De uitvoering van twee bergingsopdrachten in de Indische Oceaan en de berging van een schip in het Noordpoolgebied bij Spitsbergen droegen bij aan de kwartaalomzet.

Bij Towage lag de bijdrage van de towage joint ventures (Smit Lamnalco en Keppel Smit Towage) iets boven de kwartaalbijdrage van het eerste halfjaar.

Financiële positie

Boskalis heeft zijn sterke focus op cash-management sinds de COVID-19 uitbraak verder aangescherpt. Om de financieel sterke positie te waarborgen zijn diverse initiatieven genomen gericht op het beperken van niet-projectgerelateerde uitgaven, het optimaliseren van het werkkapitaal en het temporiseren van investeringen. Na de publicatie van de halfjaarcijfers is het aandelen-inkoopprogramma hervat en inmiddels is 70% van het programma voltooid.

Medio oktober heeft Boskalis een financiering voor de nieuwe megasnijkopzuiger Krios afgesloten door middel van een met een exportkredietverzekering gedekte lening. Met deze faciliteit van EUR 121 miljoen, waarvan reeds EUR 106 miljoen is getrokken, heeft Boskalis een substantieel deel van de nieuwbouwkosten van de Krios geherfinancierd. De looptijd van de faciliteit is twaalf jaar, met een lineaire aflossing en all-in financieringskosten van circa één procent.

De financiële positie is in de loop van het kwartaal verder versterkt met een toename van de netto-kaspositie tot ruim EUR 250 miljoen, exclusief IFRS16 gerelateerde leaseverplichtingen. Met de aanwezige liquide middelen en bankfaciliteiten heeft Boskalis thans een direct beschikbare financieringsruimte van ruim EUR 1 miljard.

Vooruitzichten 2020

De COVID-19 pandemie en de gevolgen daarvan zullen zich naar verwachting de komende maanden onverminderd doen voelen op zowel maatschappelijk als economisch vlak. Hoewel het onmogelijk is om de omvang en de duur van de impact te voorspellen, heeft Boskalis met een goedgevulde orderportefeuille en een uitzonderlijk solide balans een sterke uitgangspositie.

Voor 2020 verwacht de Raad van Bestuur, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dat het EBITDA-niveau van 2019 van EUR 376 miljoen zal worden geëvenaard, gecorrigeerd voor de bijzondere lasten uit het eerste halfjaar 2020.

Voor 2020 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 220 miljoen voorzien met inbegrip van dry dockings en exclusief eventuele acquisities zoals het begin dit jaar verworven restbelang in Horizon.

Financiële agenda

 • 4 maart 2021 Publicatie jaarcijfers 2020
 • 12 mei 2021 Trading update eerste kwartaal 2021
 • 12 mei 2021 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • 19 augustus 2021 Publicatie halfjaarcijfers 2021
 • 12 november 2021 Trading update derde kwartaal 2021

Consensus financiële prognoses

Boskalis verzamelt voorafgaand aan de publicatie van de (half)jaarcijfers en geplande trading updates de financiële prognoses (estimates) van sell-side analisten die Boskalis volgen. Het gemiddelde van deze prognoses (consensus estimates) kan op de website van Boskalis worden geraadpleegd boskalis.com/IR/estimates.