Boskalis handhaaft winstverwachting 2018 en wil CEO Peter Berdowski herbenoemen

Boskalis wil topman Peter Berdowski (60) herbenoemen als CEO voor een periode van vier jaar tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) in mei 2019. Ook Theo Baartmans (57), lid van Raad van Bestuur wordt voorgelegd voor herbenoeming voor vier jaar. Dat liet Boskalis vandaag weten. 

De termijn van de zittend CFO, Hans Kamps, eindigt op de datum van diezelfde AvA. Carlo van Noort (43) zal als opvolger worden voordragen als CFO. Van Noort is op dit moment financieel directeur van Boskalis Nederland.

Boskalis heeft de omzet in het derde kwartaal zien toenemen in vergelijking met het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar. Het bedrijfsresultaat (EBIT gecorrigeerd voor buitengewone lasten) is in het derde kwartaal eveneens toegenomen in vergelijking tot het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar.

De orderportefeuille bedraagt 3,8 miljard euro en is daarmee vrijwel stabiel ten opzichte van eind juni. In het derde kwartaal is voor circa 0,5 miljard euro aan werk aangenomen.

Boskalis handhaaft winstverwachting 2018
De Raad van Bestuur handhaaft de winstverwachting zoals die bij de presentatie van de halfjaarcijfers is uitgesproken. Uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zal de netto operationele winst in het tweede halfjaar naar verwachting fors hoger zijn ten opzichte van het eerste halfjaar (34,5 miljoen euro), maar het evenaren van het netto resultaatniveau van het tweede halfjaar 2017 (75 miljoen euro) wordt niet verwacht.

Voor 2018 wordt een totaal investeringsbedrag van circa 235 miljoen euro verwacht, exclusief acquisities. Dit bedrag ligt in lijn met het niveau van de afschrijvingen en zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk en Boskalis voldoet ruimschoots aan de convenanten zoals afgesproken met zijn kapitaalverschaffers.