Hopper dredger WIlem van Oranje Boskalis

Boskalis herfinanciert kredietfaciliteit met 500 miljoen euro

Boskalis heeft zijn zogenoemde Revolving Credit Facility (RCF) geherfinancierd waarmee het de beschikking heeft over een gecommitteerde bankfinanciering van 500 miljoen euro tot april 2025. De door ING gecoördineerde nieuwe faciliteit wordt verstrekt door een syndicaat van zeven banken (ABN AMRO Bank, BNP Paribas, HSBC, ING Bank, MUFG, Rabobank en NatWest).

Hopper dredger WIlem van Oranje Boskalis

Met de nieuwe 5-jarige faciliteit met verbeterde voorwaarden herfinanciert Boskalis zijn huidige RCF die in augustus 2021 zou aflopen. Binnen de nieuwe faciliteit bestaat de mogelijkheid om deze met nog eens 150 miljoen euro te verhogen, met twee opties voor een verlenging van elk een jaar. Naast de RCF met bijbehorende opties heeft Boskalis een US Private Placement van 325 miljoen dollar uitstaan. De US Private Placement kent een looptijd tot juli 2023 en met de nieuwe faciliteit beschikt Boskalis over een goed gespreide en langlopende financieringsstructuur.

De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. De onderneming sloot 2019 af met een positieve netto kaspositie van 26 miljoen euro. Deze netto financiële positie is per 1 april 2020 licht verbeterd. Met de huidige kaspositie en nieuwe RCF beschikt Boskalis over aanzienlijke financiële slagkracht voor zowel de lopende werkzaamheden als voor toekomstige investeringen.