Boskalis ontvangt voornemen tot gunning project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

  • binnenland

Ruimtevoorderivier

Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel hebben het voornemen om het contract voor de IJsseldelta aan Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) te gunnen. Het project maakt deel uit van het ruim dertig maatregelen tellende landelijke programma Ruimte voor de Rivier, dat tot doel heeft om het Nederlandse rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Het project omvat de zomerbedverlaging Beneden-IJssel over een lengte van 7,5 kilometer ter hoogte van Kampen. Tevens wordt ten zuiden van Kampen een by-pass aangelegd.

De werkzaamheden zullen samen met Van Hattum en Blankevoort worden uitgevoerd in de aannemerscombinatie Isala Delta. De eerste voorbereidingen worden in het najaar van 2014 getroffen en het project zal naar verwachting eind 2019 worden opgeleverd. Met het contract is een aanneemsom van circa EUR 127 miljoen gemoeid, waarvan het aandeel van Boskalis 50% bedraagt.
Ruimte voor de Rivier
Naast deze nieuwe opdracht werkt Boskalis reeds aan enkele andere omvangrijke waterbouwprojecten binnen het overheidsprogramma Ruimte voor de Rivier, zoals het project hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, Nederrijn, het project Deventer waar in totaal zes nevengeulen van de IJssel worden gegraven en het project Noordwaard nabij Gorinchem.

De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit project wordt in belangrijke mate gedreven door de verandering van het klimaat.

Meer… Boskalis

Related news

List of related news articles