Boskalis sleept grote klus binnen in Singapore

Boskalis heeft een Letter of Award ontvangen van de Maritime and Port Authority van Singapore (MPA) voor het havenuitbreidingsproject Tuas Terminal Fase II in Singapore, ook wel bekend als Tuas Terminal Finger Pier 3. De contractwaarde voor het consortium met Penta Ocean Construction Company en Hyundai Engineering & Construction Company bedraagt circa 1,46 miljard Singaporese dollar. De contractwaarde voor Boskalis bedraagt zo’n 300 miljoen euro met een aandeel van 30 procent in het consortium. Het contract wordt naar verwachting in de komende weken na het Chinese Nieuwjaar afgerond.

Tuas Terminal Fase II maakt deel uit van het Tuas Port project en omvat het ontwerp en de realisatie van 387 hectare nieuw aan te leggen land omringd door 9,1 kilometer caisson kademuren. De bijna 30 meter hoge caissons, die voor dit project zijn ontworpen, zijn de grootste die tot op heden in de wereld zijn gebruikt.

Boskalis gaat voor dit project diverse baggeractiviteiten en civiele werkzaamheden uitvoeren, waaronder het verdiepen van de havenbekkens en het toegangskanaal, het baggeren van een zogenoemde sandkey en het coördineren van de toevoer van zand ten behoeve van de landaanwinning. Voor de baggerwerkzaamheden wordt een middelgrote sleephopperzuiger ingezet aangevuld met grab dredgers, backhoe dredgers en bulkschepen voor de aanvoer van zand over lange afstanden.

De werkzaamheden zullen in de komende weken aanvangen. De totale projectduur bedraagt 9 jaar en de werkzaamheden zullen naar verwachting in 2027 zijn afgerond.