Boskalis sluit financiering af voor mega snijkopzuiger

Boskalis heeft vandaag de financiering voor zijn nieuwe mega snijkopzuiger Krios afgesloten door middel van een innovatieve lening die gedekt is door een exportkredietverzekering (EKV). Het betreft hier de eerste EKV verzekerde financiering in zijn soort in Nederland. Met deze faciliteit van 121 miljoen euro heeft Boskalis een substantieel deel van de nieuwbouwkosten van de Krios geherfinancierd.

De met een EKV gedekte lening voor Nederlandse exporteurs is eind 2019 door het Nederlandse ministerie van Financiën geïntroduceerd. De regeling is gericht op indirecte export, wat in het geval van Boskalis een nieuw gebouwd baggerschip betreft dat op projecten in het buitenland zal worden ingezet. De Krios wordt momenteel bij IHC in Nederland gebouwd.

De door ING en de Rabobank verstrekte lening is geherfinancierd onder een zogenaamde CIRR-regeling (Commercial Interest Reference Rate) en wordt gedekt door Atradius Dutch State Business. De looptijd van de faciliteit is twaalf jaar, kent een lineaire aflossing en de all-in financieringskosten bedragen iets minder dan één procent. Naast het aantrekkelijke all-in tarief sluit de lange looptijd van de faciliteit uitstekend aan bij de lange economische levensduur van het schip. Bovendien sluit deze nieuwe lening goed aan op de huidige financieringsstructuur van Boskalis, resulterend in een goed gespreid en langlopend profiel. Naast deze twaalfjarige faciliteit heeft Boskalis 325 miljoen dollar uitstaan in US Private Placements, af te lossen in juli 2023, en beschikt Boskalis tot april 2025 over een thans ongebruikte Revolving Credit Facility van 500 miljoen euro.