Boskalis stelt dividend omwisselverhouding vast op 1:33,8

Op 13 mei 2014 is het dividend van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) over het boekjaar 2013 vastgesteld op EUR 1,24 per gewoon aandeel. Dit wordt uitgekeerd in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder verkiest een dividenduitkering in contanten te ontvangen.

Bij een uitkering in gewone aandelen zullen aandeelhouders één nieuw gewoon aandeel ontvangen per 33,8 dividendrechten van gewone aandelen. De omwisselverhouding is bepaald aan de hand van de naar het volume gewogen gemiddelde koers van verhandelde Boskalis-aandelen op Euronext Amsterdam gedurende de periode van 3, 4 en 5 juni van EUR 41,9949.

Vanaf 11 juni 2014 zal het dividend in contanten betaalbaar gesteld worden en zullen gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten geleverd worden. De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van de wettelijke dividendbelasting.

Meer… Boskalis