Boskalis trading update

De ontwikkelingen bij Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) verlopen in 2013 tot op heden conform verwachting.

· Omzet hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
· Goede vlootbezetting
· Stabiele orderportefeuille ten opzichte van jaareinde 2012
· Overname Dockwise afgerond; integratieproces gestart

Gang van zaken
Boskalis heeft in het eerste kwartaal van 2013 een hogere omzet gerealiseerd ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Het marktbeeld is in het kwartaal niet wezenlijk gewijzigd, met aanhoudende druk op marges en uitdagende marktomstandigheden. Eind maart is de overname van Dockwise afgerond en vanaf het tweede kwartaal zullen de cijfers van Dockwise worden meegeconsolideerd.

In het segment Dredging waren de marges goed en de omzet lag in lijn met die van het eerste kwartaal 2012. De bezetting van de hoppervloot was in het eerste kwartaal goed en nam toe ten opzichte van de gemiddelde jaarbezetting van 2012. Naast de gebruikelijke resultaatbijdrage uit de materieelexploitatie en de projecten werd in het eerste kwartaal ook een boekwinst gerealiseerd op de verkoop van materieel.

Bij Offshore Energy vertoonde het eerste kwartaal een gemengd beeld. Bij Subsea en Marine Services was er sprake van een relatief rustig kwartaal, mede door een lage bezetting van de diving support vessels onder invloed van de weersomstandigheden op de Noordzee. Bij Subsea en Marine Contracting was er sprake van een druk eerste kwartaal en waren ondermeer de valpijpschepen goed bezet. De activiteiten van Dockwise zullen met ingang van het tweede kwartaal worden toegevoegd aan het segment Offshore Energy.

Bij Inland Infra lag de omzet in verhouding tot begin vorig jaar op een hoger niveau. Als gevolg van seizoenseffecten en prijsdruk in de Nederlandse markt bleef de ontwikkeling van het resultaat achter. Boskalis is sinds eind 2012 in gesprek met een partij uit het Midden-Oosten die belangstelling heeft in het overnemen van het 40%-belang van Boskalis in Archirodon. Indien en zodra deze gesprekken resulteren in een daadwerkelijke transactie zullen nadere details bekend worden gemaakt.

De Towage & Salvage activiteiten kenden een goed eerste kwartaal. Bij Harbour Towage werd mede door een aantal Salvage assistenties een goed kwartaal afgesloten. Ook de terminalactiviteiten (ons 50%-aandeel in Smit Lamnalco) hadden, ondanks een rustige spotmarkt, een goed kwartaal. Salvage is het jaar goed begonnen met een hoog werkaanbod van emergency response- en bergingsopdrachten.

De omvang van de orderportefeuille bedroeg eind maart EUR 4,1 miljard en was daarmee onveranderd ten opzichte van jaareinde 2012.

Meer… Boskalis