Boskalis: veel werk in 2006

Tijdens de hedenmiddag in Papendrecht gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster nv zei bestuursvoorzitter R. van Gelder, dat de werkbezetting in de eerste maanden van 2006 groot was. De verwachting dat in 2006 zowel omzet als bezettingsgraden van het materieel hoger zullen zijn dan in 2005, wordt door de gang van zaken in de eerste maanden bevestigd. Van Gelder: “We liggen goed op koers en er is veel werk aan de winkel; de opgaande lijn zit er goed in.”
Concrete uitspraken ten aanzien van de resultaatverwachting 2006 kon Van Gelder nog niet doen.

Bron: boskalis.com, 08-05-2006;