Boskalis verhoogt winstverwachting voor 2013 tot ten minste EUR 360 miljoen

boskalis vlag

HOOFDPUNTEN Q3 TRADING UPDATE
• Uitzonderlijk goed derde kwartaal met hoger niveau van omzet en resultaten dan in het eerste en tweede kwartaal
• Orderportefeuille toegenomen tot EUR 4,3 miljard

VOORUITZICHTEN 2013
• Stabiele marktomstandigheden
• Sterk tweede halfjaar verwacht
• Verhoging van jaarverwachting: nettowinst van ten minste EUR 360 miljoen

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een uitzonderlijk goed derde kwartaal afgesloten. Omzet, gecorrigeerd voor de verkoop van het 40%-belang in Archirodon, en resultaten lagen in het derde kwartaal op een hoger niveau dan in het eerste en tweede kwartaal. De marktomstandigheden waren daarbij stabiel. De orderportefeuille is ten opzichte van het eerste halfjaar, gecorrigeerd voor de verkoop van het 40%-belang in Archirodon, toegenomen tot een niveau van EUR 4,3 miljard.

Op basis van de huidige inzichten wordt een sterk tweede halfjaar verwacht. Naast een stabiel hoge werkbezetting en een goede operationele bijdrage, dragen de afwikkeling van enkele baggerprojecten en een langlopende materieel-gerelateerde verzekeringsclaim hier in belangrijke mate aan bij. Gelet op deze ontwikkelingen verhoogt Boskalis de winstverwachting en wordt voor 2013 thans rekening gehouden met een nettowinst van ten minste EUR 360 miljoen.

OPERATIONELE ONTWIKKELINGEN
Het segment Dredging heeft in het derde kwartaal een goed resultaat behaald. De bezetting van de hoppervloot was in verhouding tot het eerste halfjaar onveranderd hoog daar waar de bezetting van de cuttervloot lager lag.

In het derde kwartaal is een nagekomen resultaat op het in 2008 vroegtijdig beëindigde project Port Rashid gerealiseerd. Op dit project zijn destijds verliezen geleden door het vroegtijdig moeten afwikkelen van ongunstige fuel hedges waarvoor Boskalis recent alsnog deels is gecompenseerd. Daarenboven heeft Boskalis een langlopende materieel-gerelateerde verzekeringsclaim afgewikkeld die verband hield met een schade uit 2007.

In het derde kwartaal zijn opdrachten in onder meer Zuid-Korea, Rusland en Qatar toegevoegd aan de orderportefeuille. Per saldo is de Dredging orderportefeuille ten opzichte van medio 2013 toegenomen tot EUR 1.366 miljoen.

In het segment Offshore Energy, waarvan Dockwise vanaf het tweede kwartaal 2013 deel uitmaakt, was sprake van een goed derde kwartaal. In lijn met het eerste halfjaar was het activiteitenniveau bij zowel Subsea Contracting als Marine Contracting hoog. Evenals in het eerste halfjaar bleef de bezetting van het transportmaterieel bij Marine Services achter, maar was de bezetting van de drijvende bokken onveranderd hoog. Subsea Services kende na een zwak begin van het jaar een druk derde kwartaal.

Bij Dockwise lag de vlootbezetting op een licht lager niveau in verhouding tot het eerste halfjaar. Ondanks de nog steeds zeer competitieve marktomstandigheden is de spot-markt voor heavy marine transport aangetrokken en zal het vierde kwartaal druk bezet zijn. Het orderboek van Dockwise is in het derde kwartaal, mede onder invloed van twee contracten voor de Dockwise Vanguard, toegenomen.

Aan het begin van het vierde kwartaal zijn de jachttransportactiviteiten van Dockwise (DYT) verkocht. Deze transactie heeft geen effect van betekenis op het 2013 resultaat.

In het segment Inland Infra is aan het begin van het derde kwartaal het 40%-belang in Archirodon verkocht. Hierop is een onbelaste boekwinst van ruim EUR 50 miljoen gerealiseerd. Na deze verkoop bestaat dit segment primair uit de Nederlandse infra-activiteiten. Het resultaat van deze Nederlandse activiteiten is ten opzichte van het eerste halfjaar licht verbeterd, ondanks de nog altijd uiterst moeizame marktomstandigheden.

Bij Towage & Salvage was sprake van een stabiel activiteitenniveau in vergelijking met het eerste halfjaar. De bergingsactiviteiten van SMIT Salvage kenden een relatief rustige periode met een beperkt aantal emergency response opdrachten.

Medio september is een overeenkomst ondertekend met Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM) inzake het gezamenlijk voortzetten van de havensleepactiviteiten van SMIT en SAAM in Noord- en Zuid-Amerika. In 2014 zal de combinatie via twee joint ventures worden gevormd, nadat de benodigde goedkeuringen zijn verkregen van toezichthouders en lokale financiers.

In de eerste helft van oktober zijn de havensleepactiviteiten in Gladstone, Australië, overgedragen aan Smit Lamnalco. Deze transactie heeft geen effect van betekenis op het 2013 resultaat.

BALANSPOSITIE
De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk en de netto-schuldenpositie is sinds medio 2013 verder afgenomen. Er wordt ruimschoots voldaan aan de convenanten zoals Boskalis die heeft afgesproken met haar kapitaalverschaffers.

VOORUITZICHTEN
De Raad van Bestuur verwacht dat de marktontwikkelingen voor de rest van het jaar, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, in lijn zullen liggen met de eerste drie kwartalen. Op basis van de huidige inzichten wordt een sterk tweede halfjaar verwacht met een stabiel hoge werkbezetting en goede resultaten op enkele baggerprojecten in afwikkeling.

Bij de halfjaarcijfers werd nog uitgegaan van een nettowinst van ten minste EUR 330 miljoen. Mede onder invloed van het nagekomen projectresultaat op Port Rashid en de gunstige afwikkeling van een langlopende materieel-gerelateerde verzekeringsclaim, verhoogt Boskalis de winstverwachting. Voor 2013 wordt thans rekening gehouden met een nettowinst van ten minste EUR 360 miljoen.

Naar verwachting zal het totale investeringsniveau in 2013 circa EUR 330 miljoen bedragen en uit de eigen kasstroom worden gefinancierd.

FINANCIËLE AGENDA
13 maart 2014 (07:00 CET) Publicatie jaarcijfers 2013
13 mei 2014 Trading update eerste kwartaal 2014
13 mei 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
14 augustus 2014 (07:00 CET) Publicatie halfjaarcijfers 2014
14 november 2014 (08:00 CET) Trading update derde kwartaal 2014

Meer… Boskalis

Related news

List of related news articles