Boskalis verkoopt al zijn aandelen in Saam Smit Towage

Boskalis verkoopt zijn aandeel in de joint venture Saam Smit Towage aan Saam. Boskalis verwacht hiervoor 560 miljoen dollar in contanten te ontvangen. De volledige waarde van Saam Smit Towage is 560 miljoen dollar waard.

De towage joint venture tussen Boskalis en SAAM werd in 2014 gevormd en had destijds betrekking op de havensleepactiviteiten in Brazilië, Panama, Mexico en Canada. Sindsdien heeft de joint venture haar positie met succes uitgebreid en zijn efficiencyverbeteringen en commerciële synergieën gerealiseerd. Tijdens gezamenlijke gesprekken hoe om te gaan met de meer competitieve marktomgeving zijn Boskalis en Saam tot de conclusie gekomen dat een volledige verkoop van het Boskalis-belang aan Saam het meest gunstig zou zijn voor beide partijen.

Jaarresultaten Boskalis in maart

Boskalis presenteert op 7 maart 2019 zijn jaarresultaten 2018. Boskalis verwacht dat in deze resultaten een impairment-last op de Harbour Towage joint ventures naar verwachting zo’n 200 miljoen euro zal zijn inbegrepen, inclusief de al in het eerste halfjaar gerapporteerde impairment-last en de effecten van deze transactie.

De transactie wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring van de mededingingsautoriteiten in de desbetreffende landen.