Boskalis verkrijgt opdracht voor uitbreiden en onderhouden van haven in Angola

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft een opdracht verworven voor uitbreiding en onderhoud van de haven van Soyo LNG in Angola. Het contract heeft een totale waarde van circa € 155 miljoen, waarin het aandeel van Boskalis 50% bedraagt. Opdrachtgever is Angola LNG Ltd. De baggerwerkzaamheden gaan in 2010 van start en zullen naar verwachting medio 2011 worden afgerond. In het contract is een optie voor onderhoudwerk opgenomen die loopt vanaf begin 2012 tot begin 2014.

De uitbreiding omvat het verdiepen en verbreden van het 4,5 km lange toegangskanaal en de havenbassins. In totaal zal circa 11 miljoen kubieke meter zand en klei worden verwijderd. Voor dit project zullen medium sleephopperzuigers worden ingezet. Boskalis zal ook een breed scala aan maritieme diensten uitvoeren, variërend van de installatie en het beheer van navigatiehulpmiddelen tot hydrografische en surveyactiviteiten aan de wal voor de klant. Het daaropvolgende optionele onderhoud aan het toegangskanaal en de havenbassins zal naar verwachting worden uitgevoerd met medium sleephopperzuigers. In 2008 heeft Boskalis voor Angola LNG Ltd ook het initiële bagger- en landaanwinningswerk voor de Soyo LNG haven uitgevoerd.

De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven in onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, druk als gevolg van de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit LNG project onderstreept de noodzaak voor infrastructuur om in de grote vraag naar energie te kunnen voorzien.

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster N.V., 17-08-2010;