Boskalis verwerft Braziliaans havencontract ter waarde van EUR 200 miljoen

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat het een contract heeft verworven voor de aanleg van de nieuwe TX2 haven in het Complex Superporto do Açu. Dit industriële superhavencomplex in het noorden van de Braziliaanse staat Rio de Janeiro is de grootste havenonderneming in Latijns-Amerika en zal naar verwachting uitgroeien tot een van de omvangrijkste havencomplexen ter wereld. De TX2 haven zal de grootste scheepswerf van Latijns-Amerika huisvesten en zal door OSX Construção Naval S.A. worden gebouwd.

Het contract, ter waarde van circa € 200 miljoen, werd aan Boskalis toegekend door LLX Açu Operações Portuárias S.A. en Construção Naval S.A.. Beide bedrijven worden aangestuurd door respectievelijk LLX Logística S.A. and OSX Brasil S.A. die onderdeel zijn van de EBX-groep van de Braziliaanse ondernemer Eike Batista. Werk aan het project gaat naar verwachting binnenkort van start en zal in totaal twee jaar in beslag nemen.

Tot de werkzaamheden behoren het baggeren van een toegangs- en binnenkanaal, een draaikom en een havenbassin, evenals landaanwinningswerkzaamheden. Daarnaast zal Boskalis de oeverbekleding bij de havenmonding aanleggen.
Het totale gebaggerde volume zal uitkomen op ruim 43 miljoen m3, waarvan een deel zal worden aangewend voor het aanwinnen van land ten behoeve van de aanleg van de havenfaciliteiten.

Voor de werkzaamheden zal Boskalis een jumbo snijkopzuiger, twee grote sleephopperzuigers, een grijperkraan en ondersteunend materieel inzetten evenals materieel voor droog grondverzet.

In de recente strategie-update van Boskalis werd Brazilië aangewezen als een focusregio voor de onderneming. Tot de onderliggende groeifactoren in Brazilië behoren de sterk toegenomen uitvoer van agrarische producten en ijzererts evenals de ontdekking van grote olie- en gasreserves met als gevolg een forse ontwikkeling van de Braziliaanse olie- en gasindustrie. Havens moeten worden uitgebreid en aangelegd, er is behoefte aan additionele olie- en gasinfrastructuur en de vraag naar aanverwante diensten zal blijven toenemen. De afgelopen jaren heeft Boskalis in Brazilië talrijke maritieme infrastructuurprojecten succesvol afgerond. Boskalis beschikt tevens over een sterke lokale aanwezigheid als toonaangevende aanbieder van sleepactiviteiten in havens en terminals. Deze diensten worden in zes Braziliaanse havens aangeboden via Rebras.

Deze ontwikkelingen bieden belangrijke kansen voor Boskalis om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van haven- evenals olie- en gasinfrastructuur en het aanbieden van maritieme diensten.

De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, druk als gevolg van de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit havenproject komt voort uit de groei van de wereldhandel en noodzaak om grotere schepen te kunnen accommoderen.

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met de activiteiten van SMIT levert Boskalis een breed spectrum aan maritieme diensten en heeft daarnaast strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in de offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten, beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 1.100 eenheden en is actief in circa 65 landen, verspreid over zes continenten. De onderneming heeft inclusief haar aandeel in partnerships ruim 14.000 medewerkers in dienst.

Bron: Boskalis, 01-08-2011;