Boskalis verwerft contract voor uitbreiding van het toegangskanaal van Portsmouth in Verenigd Koninkrijk

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een opdracht verworven van het Ministerie van Defensie voor het uitbreiden van het toegangskanaal naar de haven van Portsmouth in het Verenigd Koninkrijk. Het contract heeft een totale waarde van circa EUR 35 miljoen en de werkzaamheden zullen naar verwachting in de tweede helft van 2015 van start gaan.

De baggerwerkzaamheden hebben betrekking op het verdiepen en verbreden van het toegangskanaal over een lengte van 7 kilometer. In totaal zal gedurende een periode van 8 maanden circa 3 miljoen kubieke meter harde klei, zand en grind worden gebaggerd.

Voor dit project zullen middelgrote sleephopperzuigers worden ingezet in combinatie met backhoes. Om te voldoen aan de stringente milieu-eisen worden aangepaste werkmethodes toegepast en zullen in dit kader doorlopend metingen plaatsvinden.

Meer… Boskalis