Boskalis voltooit verkoop aandelen in Saam Smit Towage

Boskalis heeft de verkoop van zijn belang in Saam Smit Towage aan Saam voltooid. Het voornemen tot verkoop werd op 11 februari 2019 bekendgemaakt. In lijn met de initiële aankondiging ontvangt Boskalis zo’n 200 miljoen dollar voor zijn belang in de joint venture resulterend in een boekwinst van ruim 40 miljoen euro voor belasting.

De activiteiten en resultaten van Saam Smit Towage zijn na het tekenen van de intentieverklaring per 1 januari 2019 gedeconsolideerd.
‎De towage joint venture tussen Boskalis en Saam werd in 2014 gevormd en had destijds betrekking op de havensleepactiviteiten in Brazilië, Panama, Mexico en Canada. Sindsdien heeft de joint venture haar positie met succes uitgebreid en zijn efficiencyverbeteringen evenals commerciële synergieën gerealiseerd.

Tijdens gezamenlijke gesprekken hoe om te gaan met de meer competitieve marktomgeving zijn Boskalis en Saam tot de conclusie gekomen dat een volledige verkoop van het Boskalisbelang aan Saam het meest gunstig zou zijn voor beide partijen.