Boskalis zet biobrandstof in voor CO2-reductie bij aanleg Borssele

Boskalis gaat tot 30 procent biobrandstof bijmengen bij de schepen die ingezet gaan worden voor de aanleg van de exportkabel voor offshore windpark Borssele. Op deze manier wordt er een duurzaam project ook op en duurzame manier gerealiseerd, aldus Boskalis.

Het project Borssele Alpha wordt uitgevoerd in opdracht van TenneT en gaat het Net op Zee verbinden met het Nederlandse hoogspanningsnetwerk. Sinds vorige week vaart de grote sleephopperzuiger Prins der Nederlanden op biobrandstof, waardoor een forse CO2-reductie wordt gerealiseerd.

Sleephopperzuiger ‘Prins der Nederlanden’ vaart op biobrandstof. Foto, Boskalis.

35% CO2-reductie in de komende 5 jaar
De inzet van biobrandstof maakt deel uit van het ‘Boskalis on Bio’-programma, waarvoor het onlangs een lange termijn overeenkomst sloot met biobrand-stofleverancier GoodFuels. Met het programma zet Boskalis in op een CO2-reductie van 35% in de komende 5 jaar op materieel in Nederland. Uit diverse praktijktesten van Boskalis is gebleken dat duurzame biobrandstof een indrukwekkende CO2- besparing oplevert tot 90% versus fossiele brandstof en ook veel effectiever is dan bijvoorbeeld alternatieven zoals vloeibaar aardgas (LNG). Ten behoeve van de aanleg van de Marker Wadden baggerde Boskalis zes maanden lang op een biobrandstofmengsel B50 bestaande uit 50% restproducten uit de papierindustrie hetgeen ook resulteerde in een enorme CO2-reductie. Naast schepen past Boskalis de brandstof nu ook toe op droog grondverzetmaterieel en vrachtwagens in Nederland.

Marco Kuijpers, senior manager Offshore Nederland bij TenneT: “TenneT heeft naast het op een veilige, efficiënte en betrouwbare wijze transporteren van elektriciteit ook als doel dit op een duurzame manier te doen. Hierom nemen we diverse maatregelen ter beperking of compensatie van de effecten van onze activiteiten op het milieu en werken we aan een klimaatneutrale werkwijze in 2025. Het initiatief van Boskalis om schepen voor een deel op biobrandstof te laten varen, wordt door TenneT dan ook van harte toegejuicht. Hierdoor wordt bij de aanleg van een duurzaam project als het Net op Zee Borssele nog bewuster omgegaan met het milieu.”