Bouw van duurzame installatie ArcelorMittal in Gent gestart

Met de start van de bouw van twee installaties om koolstofuitstoot terug te dringen, doet de Gentse staalfabrikant ArcelorMittal een diepte investering in havengebied North Sea Port. De bouw van de Torero-installatie en de Steelanol-installatie kosten samen zo’n 160 miljoen euro. Door de bouw van deze installaties bereikt ArcelorMittal na de eerste fase een vermindering van 400.000 ton CO2-emissies per jaar.

Bouw van duurzame installatie ArcelorMittal in Gent gestart Foto North Sea Port
Bouw van duurzame Torero-installatie ArcelorMittal in Gent gestart. Foto, North Sea Port

Houtafval verwerken tot biokoolstof

De Torero-installatie verwerkt houtafval tot biokoolstof die geschikt is voor het hoogovenproces. Daardoor is er minder fossiele poederkool nodig in het productieproces, waardoor de CO2 uitstoot daalt. De Torero-installatie zet in de beginfase 120.000 ton afvalhout om naar zo’n 50.000 ton biokolen, per jaar.

Koolstofhoudende gassen omvormen tot Bio-ethanol

De Steelanol-installatie gaat een deel van de koolstofhoudende gassen van de hoogovens omvormen tot bio-ethanol. Die bio-ethanol kan gebruikt worden voor productie van kunststoffen of als brandstof. Het is de eerste industriële installatie in zijn soort, in Europa en zal per jaar 80 miljoen liter bio-ethanol produceren.

Werkgelegenheid

Met de bouw van beide installaties ontstaan er zo’n 570 externe banen in North Sea Port. Het uitbaten van beide installaties levert zo’n 40 banen op. De indienstneming en eerste productie worden tegen eind 2020 verwacht.