Brabant onderzoekt aanpak groei goederenvervoer

Het goederenvervoer van en naar Noord-Brabant is in 2025 verdubbeld. Om Brabant bereikbaar te houden, zijn slimme en innovatieve logistieke oplossingen nodig. Aangezien Brabant een belangrijke doorvoerprovincie is, overlegt verkeersgedeputeerde Cora Steffens-van Nieuwenhuizen met deskundigen over de beste aanpak.

Bron: Nieuwsblad Transport, 22-09-2008;