Brabantse Delta baggert Bredase wateren

Het komende half jaar wordt in totaal 15 kilometer aan Bredase watergangen gebaggerd. 
Het waterschap Brabantse Delta wil zo voorkomen dat het water (verder) vervuilt. Het baggeren van stadswateren 
is nodig om het regenwater beter door te laten stromen. De baggerspecie, ruim 24.000 kubieke meter, 
die op de bodem ligt bestaat voornamelijk uit bladafval en opgehoopt zand. Om de juiste diepte te bepalen 
worden de watergangen eerst gepeild, gemaaid en waar nodig beplanting gesnoeid.
Meer... Breda Vandaag