Brancheorganisatie Zeehavens blij met cijfers Havenmonitor

De Brancheorganisatie Zeehavens is verheugd met de cijfers over 2019 die vandaag gepubliceerd zijn in de Havenmonitor. Het geeft een kwalitatief hoogwaardig beeld, dat zichtbaar maakt wat de zeehavens als cluster van industrie en transport voor de Nederlandse economie en samenleving betekenen.

Foto, Port of Amsterdam

In 2019 was het totaal van de directe en indirecte werkgelegenheid (385.330 werknemers) in de Nederlandse zeehavens, dit is 4,0% van de werkgelegenheid in Nederland. De Nederlandse zeehavens leveren gezamenlijk 30 miljard euro directe toegevoegde waarde op. Dat is 5,5% van het bruto binnenlands product.

Ook in deze tijd van corona bewijzen de Nederlandse zeehavens hun belang voor Nederland: alle diensten en services in onze havens zijn intact gebleven en daarmee konden we iedereen blijvend van goederen voorzien, de bedrijven in binnen- en buitenland, maar ook ziekenhuizen en onderzoekscentra.

De verwachting is dat ook in de havens de komende jaren, net als in de rest van de economie, de gevolgen van Covid-19 gevoeld gaan worden omdat de economische krimp een aantal jaren nog door zal werken. De gevolgen in werkgelegenheid en toegevoegde waarde zijn nog moeilijk te voorspellen en zullen tot uiting komen in de Havenmonitor over het jaar 2020. Dit is de reden dat we juist nu pleiten voor een samenhangende inzet van overheden en het bedrijfsleven:

  • Voor een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat;
  • Voor investeringen in bereikbaarheid om ruimte te bieden aan het goederenvervoer als de economie zich herstelt;
  • Aansluiting op het Groeifonds en Europese budgetten om te investeren in innovatie en het verduurzamen van de zeehavens.

Met een gerichte investeringsimpuls dragen we nú bij aan economisch herstel en bereiden we ons toekomstgericht voor op de haven van morgen.

De cijfers uit de rapporten en de samenvatting zijn te bekijken op
www.maritiemehavenenbinnenhavenmonitor.nl/HavenMonitor

In de Branche Organisatie Zeehavens zijn Groningen Seaports, North Sea Port, Port of Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk en Port of Amsterdam vertegenwoordigd.