Breedte van 40 naar 51 meter

Begin dit jaar is aannemerscombinatie ATC begonnen met de verbreding van het Twentekanaal tussen de Hengelerbrug Goor en de sluis in Delden. Vijf kilometer vaargeul gaat op de schop. De breedte van het stuk Twentekanaal gaat van 40 naar 51 meter, de diepte wordt vier meter. Niet alleen de scheepvaart profiteert van de werkzaamheden.

Bron: Tctubantia.nl, 08-06-2006;