Brochure over investeren in Noord-Hollandse kustregio’s met Europees geld

De provincie Noord-Holland heeft een brochure gepubliceerd over het Europese INTERREG 2-zeeënprogramma, waaraan de provincie vanaf dit jaar deelneemt.

Het INTERREG 2 Zeeënprogramma (Noordzee en Het Kanaal) stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen de kustgebieden in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat dan vooral om het stimuleren van de economische ontwikkeling, maar ook projecten op het gebied van een beter milieu, innovatie, veiligheid en leefbaarheid kunnen aanspraak maken op de Europese subsidie. Zo kan het bedrijfsleven kan zich innovatief ontwikkelen; universiteiten kunnen internationale kennis uitwisselen; boeren kunnen innovatieve projecten uitproberen; gemeenten kunnen ervaring opdoen met ontwikkelen van duurzame woningbouw, afvalverwerking en waterschappen kunnen ervaringen uitwisselen met slim waterbeheer.

De toetreding van de provincie Noord-Holland tot het 2 Zeeënprogramma is vooral van belang voor de kustgemeenten in de provincie. Voor de havens van IJmuiden (gemeente Velsen) en Den Helder is de samenwerking van belang op het gebied van logistiek, offshore, duurzame energie, verduurzaming van havenactiviteiten en windmolens op zee. Daarnaast biedt de samenwerking mogelijkheden voor innovatieve oplossingen bij de kustbescherming in Noord-Holland.
Het INTERREG 2 Zeeënprogramma heeft een budget van € 256 miljoen. Noord-Holland kan vanaf begin 2015 daarop aanspraak maken door projecten uit te voeren waarbij een cofinancieringspercentage van 60% geldt.

Meer… Provincie Noord-Holland