Brochure “Veilig langs een veerpont” overhandigd

  • binnenland

Op woensdag 14 mei 2014 hebben Johan Hania (voorzitter Landelijk Veren Platform (LVP)), en Rowena van der Maat (projectleider Varen doe je samen (VDJS)) tijdens de sponsorborrel van het LVP de brochure “Veilig langs een veerpont” officieel overhandigd aan Ellen Verolme, onderzoeksmanager van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Deze brochure gaat in op de veilige interactie tussen watersporters en veerponten, en is door het LVP en VDJS gezamenlijk ontwikkeld.

Johan Hania benadrukte het belang van veiligheid voor een volwassen en professionele bedrijfstak. Het LVP richt zich echter op de verenbranche en niet op de pleziervaart; daarin vult VDJS het LVP uitstekend aan. Rowena van der Maat lichtte het doel van VDJS toe: door voorlichting de risico’s beperken die kunnen ontstaan op plaatsen waar de beroeps- en de recreatievaart in elkaars vaarwater zitten. Het varen doe je samen. De interactie tussen recreatievaart en veerponten is daar een goed voorbeeld van.

Na de overhandiging van de brochure, refereerde Ellen Verolme aan de Leidraad Kleine Veren die het LVP vorig jaar heeft ontwikkeld mede naar aanleiding het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanvaring met het veerpontje “Keereweer”. De brochure “Veilig langs een veerpont” is de tweede publicatie van het LVP binnen een jaar, gericht op veiligheid. Mw. Verolme was verheugd over het feit dat een sector op deze manier invulling geeft aan het thema veiligheid.

Meer… Landelijk Veren Platform en Varen doe je samen

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten