Brodo Trogir sluit overeenkomst met CFL

  • buitenland

De Kroatische scheepsbouwwerf Brodo Trogir heeft met de Nederlandse rederij CFL overeenstemming bereikt inzake de bouw en exploitatie van drie (en later nog eens drie) nieuwe toeleveringsschepen (type Joint Runner) voor de offshore markt. In dit kader zal het casco van een al op stapel staand nieuwbouwschip worden afgebouwd. De bouw was anderhalf jaar geleden gestaakt na het faillissement van de werf, Peters Shipyards. De werf in Kampen zal tijdelijk worden gehuurd door de gespecialiseerde scheepsbouwer Barkmeijer om het casco gereed te maken voor vervoer naar de werf in Kroatië. De secties van een tweede schip bevinden zich daar al en worden gebruikt voor het tweede nieuwbouwschip in de serie. De overige schepen zullen volledig door Brodo Trogir worden gebouwd. De eerste aflevering staat gepland voor medio 2016.

De scheepsbouw- en scheepsherstelwerf Brodo Trogir is het eigendom van de Kroatische ondernemer Danko Koncar, die tevens optreedt als financier van de schepen. Dr. Koncar is onder meer grootaandeelhouder van de in Londen gevestigde investeringsgroep Kermas Limited en heeft wereldwijd deelnemingen in mijnbouw, herwinbare energie, scheepsbouw en scheepsvaart. De contacten met de heer Koncar zijn geïnitieerd door Kees Koolhof, de directeur-grootaandeelhouder van CFL.

Koncar heeft in de media verklaard Brodo Trogir te willen uitbouwen tot een geavanceerde werf voor de bouw van schepen voor specialistische doeleinden. De in aanwezigheid van de Kroatische minister-president getekende nieuwbouworder voor de eerste drie schepen past in deze ambitie. De schepen zullen worden afgenomen door een vennootschap binnen de Koncar-groep. CFL is verantwoordelijk voor het management en de lange termijn commerciële exploitatie, in samenwerking met haar Amerikaanse partner Intermarine.

Om tot een oplossing te komen voor het nog af te bouwen casco in Nederland, werd een consortium gevormd met andere door het faillissement van de werf gedupeerde partijen; staalleverancier CIG, het elektrische installatiebedrijf eL-Tec, de producent van luiken en tussendekken Coops & Nieborg en scheepsbouwer Barkmeijer. Hierdoor is een tweeledig doel bereikt. De door het faillissement van de werf gedupeerde toeleveranciers krijgen mogelijk door de afbouw van het casco een groot deel van hun vorderingen op de werf betaald door hun goederen en diensten aan Brodo Trogir te leveren. Bovendien zullen ze zoveel mogelijk bij de nieuwbouw van de schepen worden betrokken. Verwacht wordt dat er meer vraag zal zijn naar dit type innovatieve schepen.

Dat is goed nieuws voor dit deel van het maritieme cluster, dat in een moeilijke markt opereert en essentieel is voor een gezonde toekomst van de scheepsbouw in Nederland. Voor CFL zelf maakt het de weg vrij om de ingezette strategische diversificatieoperatie voort te zetten en een streep te zetten onder een episode die als bedrijfsmatig zwaar en emotioneel beladen is ervaren. Mede als gevolg van enkele ongenuanceerde en feitelijk onjuiste publicaties in de pers.

De Caranx is ontworpen voor het offshore-segment en zal nu, in een verbeterde versie, als Joint Runner alsnog als een nieuw en innovatief scheepstype worden ingezet. De diepzee-winning van olie en gas stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid en actieradius van toeleveraars. Met de Joint Runners en de samenwerking met de Koncar-groep heeft CFL straks sterke troefkaarten in handen op deze groeimarkt. Ze kunnen door de verstelbare capaciteit van de ruimen grote lengtes pijpleidingen vervoeren en door de twee kranen ook in gebieden zonder overslagfaciliteiten opereren. Door het DP2-systeem is laden en lossen in volle zee en bij stevige zeegang mogelijk.

Voor de commerciële exploitatie van de Joint Runners is de CFL Offshore Desk opgericht. Het houdt kantoor in Amsterdam en neemt op het moment mensen met gespecialiseerde kennis van de offshore-dienstverlening aan.

Kees Koolhof kijkt met gemengde gevoelens terug op de hectische tijd sinds het faillissement van Peters. ‘Toch zijn we altijd in een, voor het overgrote deel van de partijen, positieve oplossing blijven geloven. Dat deze nu gerealiseerd is, hebben we mede te danken aan de blijvende steun van ABN Amro, de welwillende medewerking van de curator, en de zeer constructieve en open houding van de overige leden van het consortium. De ondernemingszin en het positivisme van Dr. Danko Koncar en het management van Brodo Trogir zijn daarbij van doorslaggevend belang geweest. Samen zijn we tot het best haalbare resultaat gekomen.’

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten