Brug Wergea moet open blijven

Het voornemen van de gemeente Boarnsterhim om van de huidige brug in Wergea een vaste brug te maken, zodra de Staande Mastroute gereed is, maakt doorvaart door dit dorp onmogelijk. Veel watersporters maken gebruik van dit aantrekkelijke stukje vaarroute door het historische dorp.

Bron: Watersportverbond, 12-04-2007;