Campagne gaat van start: Ik pas op het wad

Tijdens de HISWA van 3 tot en met 8 maart in de RAI Amsterdam, wordt het startsein gegeven voor de campagne ‘Ik pas op het wad’. Met deze campagne worden vaarrecreanten op het wad opgeroepen om bij het varen en droogvallen rekening te houden met de kwetsbare Waddennatuur.

Wat vaarrecreanten beter wel en liever niet kunnen doen staat aangegeven in de Erecode voor Waddenliefhebbers die onderdeel uitmaakt van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee. De Erecode staat ook tijdens de campagne centraal.

Voor meer informatie over de campagne en over het wad in het algemeen, vind u op www.ikpasophetwad.nl.

Bron: Watersportverbond, 25-02-2009;