Capaciteit voor ruwe olie vergroot

SHELL Europoort - Aeroview D1210--519

De faciliteiten in de Rotterdamse haven voor het behandelen en opslaan van ruwe olie worden verder uitgebouwd. Bij Shell Europoort is de steiger geschikt gemaakt voor schepen met een nóg grotere diepgang. Na de Maasvlakte Olie Terminal (MOT) waar eind 2011 drie nieuwe tanks in gebruik zijn genomen, breidt nu ook Maatschap Europoort Terminal (MET) zijn tankcapaciteit uit.

De extra tankcapaciteit is niet zozeer nodig voor een grotere aanvoer, maar geeft de raffinaderijen meer flexibiliteit, hetgeen ze concurrerender maakt. Omdat de winning/productie van Noordzee olie afneemt, zal er in de toekomst uit nog meer gebieden ruwe olie aangevoerd worden. Deze verschillende soorten worden bij MET op specificatie gemengd.

Meer… Port of Rotterdam