Toelatingsbeleid

  1. Het bijwonen van het Navingo Career Event is uitsluitend toegestaan aan vooraf geregistreerde bezoekers, bezoekers die zich op de dag zelf registreren en geregistreerde exposanten, allen in het bezit van een geldige badge.
  2. Bezoekers dienen betrokken te zijn bij het Navingo Career Event, een connectie te hebben met of een belang te hebben bij het Navingo Career Event en verwante industrieën en zij dienen gepast zakelijk gekleed te gaan.
  3. Badges mogen niet worden uitgeleend. Indien van dit voorschrift wordt afgeweken kunnen de badgehouder en de onrechtmatige drager van de badge van het Navingo Career Event worden verwijderd.
  4. Een ieder die zich op illegale wijze, door diefstal, bedrog of anderszins, een bezoekers- of exposantenpas verwerft, kan worden verzocht het Navingo Career Event te verlaten.
  5. Een ieder die het Navingo Career Event bezoekt dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs met pasfoto (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) of een andere vorm van identificatie die acceptabel is voor de organisatoren. Dit dient op verzoek van de organisatoren te kunnen worden getoond.
  6. Bezoekers van het Navingo Career Event mogen niet deelnemen aan enige vorm van werven of flyeren. Ook demonstraties, storend gedrag of aanstootgevende kleding zijn niet toegestaan.
  7. De door de organisatie aangestelde fotografen en videografen zullen foto’s en video-opnamen maken tijdens het Navingo Career Event. Een ieder die het Navingo Career Event bezoekt stemt automatisch in met deze fotografie en film zonder enige vorm van compensatie en geeft de organisatoren toestemming om deze foto’s en video-opnamen, die beelden van bezoekers kunnen bevatten, te gebruiken om het Navingo Career Event in de toekomst onder de aandacht te brengen via welke media dan ook, zonder enige vorm van aansprakelijkheid.
  8. De organisatoren behouden zich het recht voor om personen uit te sluiten van deelname of ze te verwijderen van het Navingo Career Event, de evenementenlocatie of andere locaties geassocieerd met het Navingo Career Event als ze niet handelen in overeenstemming met deze voorschriften of als het waarschijnlijk is dat ze met deze voorschriften zullen breken, of als het hen op basis van enige andere wet- of regelgeving of door uitstaande sancties verboden is de beurs bij te wonen.