"WIJ LEGGEN HET FUNDAMENT"


Professional Léon Seijbel aan het woord

Directeur Innovaties bij IHC MTI

INNOVATIE HOUDT NOOIT OP

Daar weten ze bij IHC MTI alles van. Hetkenniscentrum van Royal IHC biedt oplossingen op het gebied van baggeren, mijnbouwen offshore. “Wij zijn de schakel tussen enerzijds de universiteiten en onderzoeksinstitutenen anderzijds de productontwikkeling afdelingen van Royal IHC”, vertelt Léon Seijbel, directeur Innovaties bij IHC MTI, ons. “Wij richten ons op de technologischeontwikkelingen van IHC en zorgen dat nieuwe kennis wordt geïmplementeerd.”

"DE HELFT VAN DE ONDERZOEKEN

die wij uitvoeren, is op aanvraag vanuit de productafdelingen. We kunnen natuurlijk kennis vergaren, onderzoek doen en leuke technologieën ontwikkelen, maar uiteindelijk moet het wel toegepast kunnen worden in de producten van IHC”, lacht Léon. De overige onderzoeken worden vanuit de universiteiten richting IHC gepusht. “Op deze manier proberen wij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de nieuwste kennis en ontwikkelingen.” Ondanks dat de onderzoeken worden uitgevoerd in het belang van de producten, doet IHC MTI meer fundamenteel onderzoek.

IHC BREED HOUDT ZICH BEZIG MET DE INTERACTIE TUSSEN

tussen zand, water en materiaal. Als MTI doen wij zowel theoretisch als praktisch onderzoek naar hoe het één beweegt ten opzichte van het ander. De formules die wij berekenen en de modellen die wij creëren, kunnen vervolgens worden toegepast op het brede scala aan diensten en producten van IHC. Zo kan een model bijvoorbeeld worden ingezet voor zowel baggeren, tunneling en voor het maken van geulen in de zeebodem voor het plaatsen van kabels” , aldus de directeur Innovaties. “Wij leggen als IHC MTI het fundament en schuiven dit door naar de verschillende productafdelingen. Door hen wordt het vervolgens geïmplementeerd.”

BIJ DE OVERDRACHT NAAR DE PRODUCTAFDELINGEN

houdt het niet op voor MTI. “Het gaat vaak om een doorlopend onderzoek. Neem bijvoorbeeld emissieloos varen. Er zullen nog wat jaren volgen voordat we volledig emissieloos zijn, maar ondertussen maken we natuurlijk wel al stappen. Zeven jaar geleden waren we bijvoorbeeld bezig met varen op LNG, inmiddels varen die schepen. Nu onderzoeken we de mogelijkheden met waterstof, methanol of ethanol. We blijven onderzoek uitvoeren om het nog schoner en efficiënter te maken en tussentijds presenteren wij onze opgedane kennis en onderzoeken aan de productafdelingen.”

WAT VOOR DE ÉÉN WORDT GEZIEN ALS

een nieuwe technologische ontwikkeling, wordt door jullie alweer gezien als oud nieuws? Léon: “Tegen de tijd dat een model is doorgevoerd in het product en daadwerkelijk is geproduceerd, zijn wij inderdaad al weer stappen verder. Dat maakt niet dat we er niet trots op zijn. Elk baggerschip dat de helling verlaat bij IHC is uitgerekend met de software die hier ontwikkeld is. Dat blijft iets moois.” Ook deze software wordt wekelijks door ontwikkeld. “We profiteren van het feit dat computers steeds slimmer en sneller worden. Hierdoor kunnen we berekeningen uitvoeren die tien jaar geleden nog niet mogelijk waren. ”

HET TEAM VAN LÉON

speelt hier ook een belangrijke rol. “Wij zijn met een team van 28 bestaande uit research & developers, promovendi en afstudeerders op universitair niveau met verschillende achtergronden. Bij het aannemen van een nieuwe collega kijk ik altijd welke rol iemand aan neemt binnen een team. Je hebt de stille denkers, maar mensen die de kar trekken en het initiatief nemen zijn ook belangrijk. Ik hoef niet per se iemand te hebben die alles kan, als uiteindelijk de balans in het team maar goed is. Dan kom je samen tot nieuwe oplossingen.”