OFFSHORE ENERGY EXHIBITION & CONFERENCE 2018

EXPLORE. INSPIRE. TRANSFORM.

Dat de offshore energie industrie aan verandering onderhevig is, is niet iets nieuws. Afwachten en kijken wat

er gebeurt, is niet aan te raden. Het thema van Offshore Energy Exhibition & Conference 2018 is ten slotte

niet voor niks Explore. Inspire. Transform. Het is tijd voor actie. Hier ligt niet alleen een belangrijke rol voor

de bedrijven zelf. Er moet juist gekeken worden naar de nieuwe generatie: de young professionals. Zij gaan

tenslotte de toekomst van de industrie verder vormgeven.

INSPIRATIE VAN MASTERS EN PEERS

Het is aan de industrie om young professionals te inspireren, informeren en motiveren. Daarom creëert Navingo Career in samenwerking met EBN een speciale plek voor young professionals op de beursvloer van Offshore Energy: Young Professional Hub. Op de Young Professional Hub kunnen young professionals terecht om met elkaar in gesprek te gaan, hun netwerk uit te breiden, ideeën uit te wisselen en tot nieuwe ideeën te komen. Young professionals zijn op dinsdag 23 en woensdag 24 oktober tijdens de openingstijden van de beurs welkom op de hub.MEET YOUR PEERS

Op de hub vinden verschillende sessies plaats. Zo worden tijdens de Meet Your Peers sessies de young professonals uitgedaagd om hun netwerk uit te breiden en tot nieuwe ideeën te komen. Een onverwachte

ontmoeting, kan namelijk zomaar tot nieuwe inzichten leiden. Thema’s als ‘work-life-balance’, ‘welke kwaliteiten hebben de toekomstige leiders nodig’ worden voorgelegd aan de young professionals. Onder andere leden van Young Iro, Young Maritime Representatives van NML, Huisman Young Professionals en Young Professionals EBN sluiten aan bij deze sessies om te sparren over deze thema’s. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar voor deze sessies.YOUNG PROFESSIONAL CAREER PLANNING

Naast deelnemen aan sessies is de hub een plek om meer te weten te komen over jouw kwaliteiten, mogelijkheden en wensen. Studenten, starters en young professionals hebben namelijk andere verwachtingen

en ideeën over werken dan voorgaande generaties. Salaris is niet meer de enige drijfveer. Persoonlijke

ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden worden steeds vaker als belangrijk bestempeld. Maar wat vind jij

belangrijk? Ga met professionals van Navingo Career in gesprek op de hub. Het gesprek gaat verder dan je cv en

vaardigheden. Je wordt uitgedaagd na te denken over ambitie, motivatie, de impact op de balans tussen werk en leven en de mogelijkheden in de sector.


THE WELL OF FORTUNE CHALLENGE

Het is belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn en hoe jij hier op anticipeert. Maar het is ook belangrijk

dat de bedrijven uit de industrie weten wat jij wilt. Tijdens de Well of Fortune Challenge worden young professionals dan ook gevraagd om hun ideeën te delen over hoe organisaties millenal proof kunnen worden, zodat zij door young professionals worden gezien als een interessante werkgever. Wat verwacht je van je manager, medewerker of de industrie? Heb je een idee dat jou als persoon of professional verder kan helpen ontwikkelen, een idee waardoor je langer bij een bedrijf zou blijven werken? Of vind je misschien iets ouderwets en zou je het helemaal anders aanpakken als jij het voor het zeggen had? En welke rol speelt duurzaamheid bij deze ideeën? Deel en ‘gooi’ je idee in de Well of Fortune. Na Offshore Energy wordt het beste idee gekozen en gepresenteerd. De winnaar ontvangt een training aangeboden door Krauthammer, een expert op het gebied van het samenstellen van leertrajecten.


ZOU JE HET
HELEMAAL ANDERS
AANPAKKEN ALS
JIJ HET VOOR
HET ZEGGEN HAD?

PRAAT MEE

Andere programmaonderdelen speciaal voor young professionals bestaan uit het jaarlijkse Young IRO Event,

Master Classes en Young Engineer Award. Tijdens het event wil Young IRO de kloof tussen de jongere generatie en de gevestigde professionals overbruggen door nauwere samenwerkingen. Hoe pak je de kansen aan om nauwer samen te werken en meer flexibel te zijn? Beiden partijen schuiven aan en gaan met elkaar in gesprek. Luister en praat mee op dinsdag 23 oktober van 14.30 uur – 17.00 uur.


LEES VERDER