WELL OF FORTUNE
EEN GOED IDEE?

Wat verwacht jij van je manager, college of de industrie? Wellicht heb jij ook een idee dat je als persoon of professional verder kan helpen ontwikkelen, een idee waardoor je langer bij een bedrijf zou willen werken? Of vind je misschien iets ouderwets en zou je het helemaal anders aanpakken als jij het voor het zeggen had? Deel het!


“WAT IK MERK, IS DAT BEDRIJVEN ZICH VOORNAMELIJK PROMOTEN OP UNIVERSITEITEN.

Bedrijven kunnen hun bekendheid vergroten door ook evenementen te plannen voor leerlingen van middelbare

scholen en basisscholen. Op deze manier worden jongeren al op jonge leeftijd geënthousiasmeerd. Dit kan weer invloed hebben op de studiekeuze van studenten.”


- YOUNG PROFESSIONAL“OM EEN ORGANISATIE AANTREKKELIJKER

te maken voorjongeren is het belangrijk om

nieuwe technologieën te introduceren, meer

brainstorm-sessies te organiseren met pas

afgestudeerden of studenten om zo tot nieuwe

ideeën te komen. Tot slot kan een bedrijf

zich aantrekkelijker profileren door speciale

cursussen aan te bieden of jongeren te trainen

richting meer duurzame kwesties.”


- STUDENTE AAN DE TU DELFT“EEN BEDRIJF ZOU EEN WERKNEMER DE FLEXIBILITEIT MOETEN BIEDEN OM

op elke plek en elk moment te kunnen werken, wat bij de werknemer past.

Door bijvoorbeeld thuis te werken, is er minder uitstoot van CO2."


- PRODUCTION ENGINEER BIJ BOSKALIS“MILLENIALS HEBBEN ONREALISTISCHE VERWACHTINGEN,

daarom hebben ze de neiging om de lat relatief hoog te leggen

voor zichzelf. Het is voor een organisatie daarom belangrijk

om een ‘falen is oké, tenminste als je ervan leert’mentaliteit

te hebben. Het maakt niet uit welk project, ontwikkeling of

innovatie ze worden belast. Laat ze de lat hoog leggen, maar

verwacht dat ze zullen falen. Wie weet bereiken ze de limiet

en creëren ze een ‘game changer’ voor u en de organisatie.”


- COMMERCIEEL MEDEWERKER BIJ PORT OF ROTTERDAM


'FALEN IS OKÉ, TENMINSTE ALS JE ER VAN LEERT'-MENTALITEIT


“CREËER BETROKKENHEID DOOR YOUNG PROFESSIONALS

de ruimte te bieden om hun eigen ideeën en businessplannen

te ontwikkelen. Plan per week of per twee weken een dag in

om na te denken over een meer duurzame toekomst voor het

bedrijf. Steun deze ideeën.”


- STUDENT AAN DE TU DELFT“ORGANISATIES ZOUDEN EEN FORMELE RUIMTE MOETEN INRICHTEN

die periodiek managers verbindt met young professionals die werkzaam

zijn binnen de organisatie. In deze ruimte kunnen managers en young

professionals nieuwe ideeën presenteren en bespreken en eventueel door

ontwikkelen naar een nieuw project. Dit kan weer worden gekoppeld aan

huidige functies, zodat young professionals het gevoel hebben dat zij een

belangrijke rol spelen en een positieve impact hebben op het bedrijf. Dit zal

de young professionals motiveren om henzelf uit te dagen om het project

tot een goed einde te brengen. Als deze projecten zijn gerealiseerd, kunnen

er weer nieuwe ideeën komen. Dit creëert een dynamische carrière dat jong

talenten aan kan trekken.”


- STAGIAR BIJ C02-NET B.V.“SPECIALE DAGEN ORGANISEREN

waarbij individuele personen die

oprecht geïnteresseerd zijn in een

bepaalde afdeling binnen een bedrijf

een dag samen latenwerken met een

medewerker van de desbetreffende

afdeling. Zo krijgt de kandidaat een

beter beeld van de echte activiteiten in

plaats van een ‘inhouse’ dag. Bovendien

kan de medewerker dan zien, wellicht

beter dan tijdens een sollicitatiegesprek,

of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie of binnen een team.”


- BUSINESS DEVELOPER BIJ STOREDENERGY


“VERBETER DE DUURZAAMHEID BINNEN EEN BEDRIJF,

zoals elektrische auto’s. Zorg daarnaast voor een goede

balans tussen werk en privé. En maak tot slot gebruik van

Big Data.”


- PROJECT ENGINEER BIJ VAN OORD OFFSHORE B.V.