onderzoek


WAT WILLEN
MILLENIALS?

Millenials. De groep die de toekomst van de sector verder vorm gaat geven. Voor veel bedrijven een gewilde

groep, maar tegelijkertijd ook een lastige groep om te bereiken. Hun behoeften zijn anders dan de behoeften

van eerdere generaties. Maar is dit wil echt zo en wat zijn dan hun behoeften? Wij vroegen het de millenials zelf!

KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT

Koppen als ‘Aantal openstaande vacatures klimt weer naar recordniveau’, ‘Werkloosheid daalt niet meer’, ‘Dringend mensen nodig voor technische sector’, passeren de laatste maanden de verschillende media. Het is duidelijk: er is krapte op de arbeidsmarkt. Sterker nog, het lijkt verder toe te nemen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lig het werkeloosheidspercentage op dit moment op 3,7%. De arbeidsmarkt verschuift van een werkgeversmarkt naar een werknemersmarkt, waarbij de werknemers het steeds meer voor het zeggen hebben. De werkzoekende is dus ‘koning’. Dit betekent uitdagende tijden voor de werkgevers. Zij moeten de talenten aan weten te trekken om hun vacatures te kunnen opvullen en daarnaast hun huidige werknemers binnen te houden. En dit blijkt soms lastiger dan gedacht. Vooral de groep millenials (Generatie Y), geboren tussen 1980 en 1995, blijkt een uitdaging. Terwijl dit een erg belangrijke groep is en wordt. In 2020 bestaat namelijk meer dan een derde van de wereldwijde beroepsbevolking uit millenials. Deze groep zal dus ook in hoge mate aanwezig zijn in de maritieme, offshore en energie sector en de toekomst van de sector verder vormgeven.

WAT WIL DE MILLENIAL?

De behoefte van deze millenial blijkt anders te zijn vergeleken met eerdere generaties. “Deze generatie heeft andere behoeften en kijkt anders naar zaken dan voorgaande generaties”, vertelde Jan Willem van Hoogstraten, Managing Director bij Energie Beheer Nederland (EBN) ons in de vorige editie van Career Update. “Het is niet dat deze

generatie minder passie en ambities heeft, alleen de manier waarop zij hier invulling aan geeft is anders. Het is belangrijk dat werkgevers hier meer aan aandacht aan besteden, om zo de jonge generatie aan je te binden.” Wat is dan de behoefte van deze generatie? Dit vroegen Navingo Career in samenwerking met EBN zich af. Zij legden stellingen voor aan verschillende millenials, bestaande uit studenten en young professionals op de Young Professional Hub tijdens Offshore Energy Exhibition & Conference 2018 afgelopen oktober. Een hub speciaal ingericht voor young professionals en hun carrière.

DUURZAAMHEID

De eerste stelling stond in het teken van duurzaamheid. Duurzaam bezig zijn speelt in de samenleving een steeds belangrijkere rol en vooral onder jongere generaties. Ook in de zoektocht naar een nieuwe carrière of volgende carrièrestap wordt steeds vaker gekeken naar hoe duurzaam een bedrijf

is. Door de young professionals op de hub werd dit beaamd. “Ik kan het waarderen als een bedrijf bewust bezig is met het thema duurzaamheid”, aldus een van de aanwezige. “Daarnaast vind ik het belangrijk om mee te kunnen denken over duurzame initiatieven. Dit kan iets kleins zijn als er bijvoorbeeld voor zorgen dat er minder energie wordt verbruikt op de afdeling. Ook kan je flexibeler om gaan met de werkplek. Door meer thuis te werken, is er minder uitstoot van CO2.” Een andere young professional op de hub voegt toe: “Door young professionals al in een vroeg stadium te betrekken bij duurzaamheid thema’s, zal er in de toekomst meer draagkracht zijn voor deze initiatieven.”


Ook werd de millenials gevraagd naar hun carrièreperspectief in een uitdagende Nederlandse olie- en gasindustrie. Wat blijkt is dat zij zeker positief zijn over hun carrièreperspectief in de Nederlandse olie en gasindustrie, maar wel vaker op zoek gaan naar bedrijven die ook initiatieven hebben buiten de olie en gas, of die dit aan het ontwikkelen zijn.


“WAT BETEKENT CARRIÈRE
MAKEN VOOR JOU?”

FULLTIME WERKEN

Een andere stelling die voor werd gelegd was: “Je moet fulltime werken als je grote carrièrestappen wilt maken.” Een van de young professionals vroeg zich af wat carrière maken eigenlijk betekent. “Het kan zijn dat jouw ambities ook behaald kunnen worden met parttime werken of dat je gelukkig wordt van parttime werken en dat je daarom hiervoor kiest.” Het is dus afhankelijk van wat carrière maken voor jou betekent. Daarnaast kwam naar voren dat het tijdig reageren buiten werktijd om op urgente kwesties belangrijker is dan full time werken. “Vooral de balans tussen werk en privéleven moet goed zijn.”

SOFT SKILLS

“Zachte vaardigheden zijn belangrijker dan technische kennis; wat is de sleutel tot een succesvolle werkomgeving?”, werd ook aan de millenials gevraagd. Hieruit blijkt dat het ontwikkelen van deze kwaliteiten zeker meer naar voren moeten komen. “Ik heb een echte technische studie gedaan. Toen het tijd werd om te solliciteren, bleek dat ik het lastig vond om mijzelf te presenteren en te verkopen. Door mij goed voor te bereiden, te oefenen om lastige vragen te beantwoorden en met een coach te praten, werd dat steeds

makkelijker”, legt een young professional uit. Een ander voegt toe: “Vanuit de opleiding wordt hier niet genoeg aandacht aan besteed.

Je leert wel in groepjes werken maar echt leiderschapskwaliteiten ontwikkelen op een technische opleiding gebeurd meestal niet. Bij

bedrijven word je vaak in het diepe gegooid. Hier leer je natuurlijk ook weer van, maar het ontwikkelen van deze kwaliteiten zou meer en

eerder naar voren moeten komen.”

DOELEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Tot slot werd de young professionals gevraagd of zij carrièredoelen op korte en lange termijn vaststellen voor zichzelf en of ze dit regelmatig evalueren, want ideeën en gedachten genoeg. Toch blijken ze hier niet geregeld mee bezig te zijn. “Alleen tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek.” Wel willen ze graag bij een bedrijf werken waar je hierover met een persoonlijke coach kan praten, zodat doelen beter kunnen worden afgestemd.


Deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de bedrijven, vindt Van Hoogstraten. “Young professionals zijn, misschien nog wel meer dan vroeger, verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkelingen carrièremogelijkheden. Een belangrijk onderdeel hierbinnen is dat je als young professional weet wat je wilt. Waar raak je enthousiast van? Wat wil je niet? Wat wil je over 15 jaar bereikt hebben? En welke stappen zijn ervoor nodig om dat te bereiken”,

benoemt Van Hoogstraten. “Deel deze ideeën met je werkgever en bedenk hoe jullie dit samen kunnen bereiken.”BENIEUWD NAAR DE IDEEËN

VAN DEZE MILLENIALS?