CBRB past gasoliecirculaire aan na tussenkomst NMa

Na tussenkomst van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), een branchevereniging voor de binnenvaart, haar gasoliecirculaires per 1 januari 2012 aangepast. De aanpassing voorkomt dat gebruikers van deze circulaires, een groot deel van de binnenvaartschippers, menen dat zij een afvalbeheerbijdrage integraal moeten doorberekenen in vervoersovereenkomsten met opdrachtgevers. De binnenvaartsector maakt op grote schaal gebruik van deze circulaires. De NMa heeft de zaak bekeken na een signaal van verladersorganisatie EVO.

Met de inwerkingtreding van het Scheepsafvalstoffenverdrag in 2011 zijn binnenvaartschippers verplicht om per 1000 liter gasolie een bijdrage (SAV-afvalbeheerbijdrage) te betalen voor het verwijderen van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval van schepen. In het verdrag is bepaald dat de bijdrage gekoppeld wordt aan de levering van gasolie en niet langer aan de afgifte van het afval. In de laatste gasoliecirculaires van het CBRB is de bijdrage meegenomen in de wijzigingen van de brandstofprijs, waarmee naar buiten toe de indruk werd gewekt dat binnenvaartschippers deze toeslag integraal moeten doorberekenen.

Periodiek verspreidt het CBRB een zogenaamde gasoliecirculaire die de prijswijzigingen van gasolie weergeeft. Deze informatie is van belang voor de brandstofclausules die binnenvaartschippers opnemen in de vervoerovereenkomsten. In de clausules staat hoe contractpartijen met de risico’s van schommelingen in de brandstofprijs omgaan.

Ondernemingen dienen zelf en dus zonder bemoeienis van concurrenten of brancheverenigingen hun prijs te bepalen. Binnenvaartschippers zijn dus vrij zelf te bepalen of zij de SAV-afvalbeheerbijdrage wel, niet of slechts gedeeltelijk doorberekenen aan hun opdrachtgevers.

De NMa gaat per 1 januari 2013 samen met de Consumentenautoriteit en OPTA verder onder de naam Autoriteit Consument en Markt (ACM). De nieuwe toezichthouder wil markten laten werken om de belangen van consumenten te waarborgen. Hiertoe richt de ACM zich op drie pijlers: consumentenbescherming, sectorspecifiek markttoezicht en mededingingstoezicht.

Meer… Nederlandse Mededingingsautoriteit