CBRB: Symposium “Kanshebber in de keten”

Symposium “Kanshebber in de keten”
een onderzoek naar het Toekomstperspectief Containerbinnenvaart:
definitieve programma vastgesteld


Op maandag 1 september 2003 vanaf 13.30 uur organiseert het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) in het Expo- en Congrescentrum van de Erasmus Universiteit te Rotterdam het symposium “Kanshebber in de keten”, een onderzoek naar het Toekomstperspectief Containerbinnenvaart.


Na de officiële aanbieding van het rapport aan de opdrachtgevers zullen sprekers vanuit zowel bedrijfsleven als vanuit de overheid een inleiding geven over hun visie op het toekomstperspectief van de containerbinnenvaart en met name op de te nemen initiatieven opdat de containerbinnenvaart als duurzame modaliteit haar sterke ontwikkeling in de toekomst kan voortzetten.

Bron: CBRB, 26-08-2003;