CBS: Containervervoer steeds belangrijker

  • binnenland

De overslag van containers in Nederlandse zeehavens is in 2014 met 9 procent gestegen. Het containervervoer maakt een steeds groter deel uit van de zeevaart van en naar Nederland. De totale aan- en afvoer van goederen steeg het afgelopen jaar met 2,3 procent tot 570 miljoen ton, meldt CBS.

Groei zeevaart zit in containervaart
De groei van zeevaart en overslag zit de laatste jaren duidelijk in de containers. Deze zijn inmiddels goed voor bijna 20 procent van het over zee vervoerde gewicht. Ongeveer de helft van de scheepslading bestaat nog wel uit natte bulkgoederen, voornamelijk aardolie en aardolieproducten. Droge bulkgoederen, zoals kolen en ertsen, vormen een kwart. Het totaalgewicht van overgeslagen containers is sinds 2000 met bijna 25 procent gegroeid. De overslag van bulkgoederen daalde in deze periode met 2 procent.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten