CDA bezorgd over vertraging sluisprojecten

Het CDA in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de signalen dat het Rijksprogramma om belangrijke (zee)sluizen op te knappen, vertraging dreigt op te lopen. “Voor de verdere economische ontwikkeling van Nederland is dat een slechte zaak”, aldus Kamerlid Sander de Rouwe.

Bouwbedrijven blijken niet erg enthousiast over de mogelijke opdrachten. Men vindt de opdrachten te complex en de risico’s te groot. De aanbestedingsprocedures die gepaard gaan met het sluizenprogramma volgen elkaar in een hoge snelheid op.

De Rouwe heeft daarom gevraagd naar de risico’s en de stand van zaken van de verschillende sluisprojecten zoals de Zeesluis in Terneuzen, de 3e Kolk bij de Beatrixsluis in Nieuwegein, de keersluis in Limmel, de Zeetoegang in IJmuiden, de Afsluitdijk en de 2e Kolk in Eefde.

De economische gevolgen zijn groot als er vertraging komt in deze projecten. De groei van de haven van Amsterdam, de groei in de binnenvaart en de afspraken met België (sluis bij Terneuzen) zijn allemaal in het geding. “Het is zaak dat de minister stevig regie voert op deze sluisprojecten”, aldus De Rouwe, “we kunnen ons geen vertraging veroorloven!”

Meer… CDA