CEO IHC Merwede treedt terug

  • binnenland

Dirk Philips treedt terug als CEO van IHC Merwede. De afgelopen twee maanden heeft de Raad van Bestuur onder leiding van de heer Philips belangrijke stappen gezet in de formulering van de strategie voor IHC Merwede naar de toekomst toe, en de passende organisatie om deze strategie te implementeren. In onderling overleg is besloten dat de heer Philips na afronding van deze succesvolle fase van zijn opdracht zal terugtreden.

De Raad van Commissarissen beraadt zich momenteel over de toekomstige personele invulling van de Raad van Bestuur. Tot nader order zal de Raad van Bestuur bestaan uit de heren Bram Roelse (COO) en Dave Vander Heyde (CFO), die de taken van de heer Philips zullen waarnemen.

IHC Merwede dankt de heer Philips voor zijn bijdrage in de afgelopen maanden en wenst hem alle succes bij zijn toekomstige verantwoordelijkheden.

Meer… IHC Merwede

 

Related news

List of related news articles