Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Chemie tussen Havenbedrijf en Amsterdam Innovation Lab Chemistry

Port of Amsterdam

Innovation Lab Chemistry Amsterdam (ILCA) gevestigd in Amsterdam Science Park en Havenbedrijf Amsterdam NV gaan intensiever samenwerken. Vandaag tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst. Op deze manier willen zij de chemische sector in de Amsterdamse regio verder versterken.

De Nederlandse chemische industrie heeft zichzelf de opdracht gegeven om in 2030 40% minder broeikasgassen uit te stoten. Havenbedrijf Amsterdam en ILCA versterken in Amsterdam het ‘ecosysteem’ voor innovatie in de chemie (onderdeel van het nieuwe cluster Maakindustrie van de Amsterdam Economic Board) ter ondersteuning van die ambitie.

Duurzame chemie in de Amsterdamse regio
De ondertekening van de samenwerking vindt plaats tijdens de door Havenbedrijf Amsterdam en ILCA georganiseerde conferentie ‘Sustainable Chemistry’ die bij PPG Coatings in het havengebied wordt gehouden. Tijdens deze conferentie wordt een verbinding gemaakt tussen de gevestigde chemische sector en jongere innovatieve bedrijven en onderzoekers uit het ILCA netwerk.

“ILCA en Havenbedrijf Amsterdam zullen gezamenlijk optrekken om business naar Amsterdam te halen. De combinatie van proefproductie en innovatief onderzoek kunnen we samen faciliteren. ILCA ondersteunt vanuit haar netwerk ontwikkeling en innovatie bij jonge chemische bedrijven in de MRA en daarbuiten. In het havengebied worden de innovaties, op grotere schaal in praktijk gebracht. Samen zijn wij in staat om zowel bij onderzoek & ontwikkeling als bij pilots en productiebedrijven te ondersteunen met onze kennis, kunde en infrastructuur”, aldus Koen Overtoom, COO Havenbedrijf Amsterdam.

Geert Haksteen, ILCA: ‘Wij stimuleren en faciliteren kennisintensieve bedrijvigheid vanuit ons netwerk van onder andere de Amsterdamse kennisinstellingen. Naar behoefte bieden wij huisvesting binnen Matrix Innovation Center op Amsterdam Science Park. Na een jaar vruchtbare samenwerking met Havenbedrijf Amsterdam blijkt dat onze posities door het gezamenlijke aanbod worden versterkt. Samen dragen we bij aan innovatieve, duurzame initiatieven binnen de chemische sector.”

Meer… Port of Amsterdam